מדיניות מוניטרית: הבדלי גרסאות

ציון האמצעים המוניטריים העיקריים
(ציון האמצעים המוניטריים העיקריים)
'''מדיניות מוניטרית''', בשונה מ[[מדיניות פיסקלית]], הוא מונח ב[[מקרו-כלכלה]] המתאר את ניהול מערכת המשתנים הנומינליים במשק. מונח זה מתייחס כמעט תמיד לכמות ה[[כסף (אמצעי תשלום)|כסף]] ואמצעי התשלום במשק. (וליחס בינם לבין התוצר)
 
במדיניות המערביות מקובל כי המדיניות המוניטרית נמצאת באחריות [[הבנק המרכזי]], בניגוד למדיניות הפיסקלית שנמצאת באחריות ה[[ממשלה]].
 
האסכולה הדוגלת בנקיטת מדיניות מוניטרית לוויסות [[ביקוש מצרפי|הביקוש המצרפי]], סך התוצר ו[[מדד מחירים|רמת המחירים במשק]], נקראת בשם [[מוניטריזם]]. מדובריה הבולטים ניתן למנות את ה[[כלכלן]] [[מילטון פרידמן]], נגידי [[הבנק הפדרלי]] [[פול וולקר]] ו[[אלן גרינספן]], ונגידי [[בנק ישראל]] [[יעקב פרנקל]], [[דוד קליין]] ו[[סטנלי פישר]].
 
== אמצעים המשמשים את הבנק המרכזי ==
'''שינוי הריבית על פיקדונות קצרי מועד'''{{הערה|Eric Petroff, [http://www.investopedia.com/articles/economics/08/monetary-policy-recession.asp The Fed's New Tools For Manipulating The Economy], [[Investopedia]]}} - הכלי הפשוט ביותר של הבנק המרכזי לניהול המדיניות המוניטרית, הוא שינוי הריביות שהוא קובע [[מק"מ|לפיקדונות קצרי מועד]] (חודשים בודדים) במטבע שלו. מאחר שפיקדונות אלה נחשבים לסולידיים כמעט לחלוטין, הם קובעים רף לכל ההשקעות האחרות במשק, ורק פרויקטים אשר יביאו לתשואה גבוהה יותר מריבית זו יקבלו מימון.
 
במידה והבנק המרכזי רוצה להגדיל את ההשקעות בשווקים, הוא יוריד את הריבית שלו במטרה לעודד משקיעים להשקיע את כספם באפיקים מסוכנים יותר, כדוגמת מחקר ופיתוח, הקמת עסקים וכו'.
 
'''פעולות בשוק הפומבי (הרחבה/צמצום מוניטריים)''' - אמצעי נוסף, הדומה לאמצעי הראשון, הוא שינוי נקודות אחרות בעקומת הסיכון/רווח של [[איגרת חוב ממשלתית|איגרות החוב הממשלתיות]] שאינן קצרות מאד. אם הוא יקנה איגרות חוב ארוכות של המדינה, הוא יביא לעליית מחיריהן, והורדת הריבית המתקבלת עליהם. ההשפעה דומה להשפעת שינוי הריבית על הפיקדונות קצרי המועד.
 
'''שינוי [[יחס הרזרבה]]''' - בכל מדינה בעלת בנק מרכזי, מוגדר יחס רזרבה, הקובע את היחס בין ההפקדות וההלוואות אותן מחלקים הבנקים. יחס רזרבה נמוך (הלוואות מעטות יחסית להפקדות) אומר שיהיה מחסור בהלוואות, וריבית ההלוואות הבנקאיות תהיה גבוהה, בעוד שיחס רזרבה גבוה (אחוז גבוה מהפקדות הציבור מלוות לציבור חזרה) מוריד ריביות, ומגדיל את אחוז הפרויקטים שיקבלו מימון.
 
'''הודעות לציבור''' - הבנק המרכזי נעזר בתקשורת, ובהודעות לציבור על מנת להשפיע על ציפיותיו לשינויים מוניטריים עתידיים, וגורמת לו להקדים ולפעול לפי שינויים אלה לפני שנעשו, ולעתים חוסכת מהבנק המרכזי לבצע את הצעדים הללו.
 
כל הכלים הללו מורכבים מאד, ויוצרים השפעות רבות נוספות על ההשפעות המוניטריות אותן הם מנסים להשיג, ולכן חלוקות מיד הדעות ביחס לשימוש באמצעים המוניטריים לקביעת המדיניות.
 
==ראו גם==
משתמש אלמוני