פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין שינוי בגודל, לפני 4 שנים
←‏חיפוש הסתברותי: ניסוח שונה לחיפוש הסתברותי
 
==חיפוש הסתברותי==
בחיפוש כזה ניתןמוסכם לומרלפני בהסתברותתחילתו שנקבעהשבהסתברות מראשידועה, שהנתוןהחיפוש אינולא יחשוף נתון שכן מצוי במערכת, אוואף שהמפתחמפתח שלולנתון אינושכן במערכת באותה הסתברותמצוי.
 
==לקריאה נוספת==
משתמש אלמוני