פתיחת התפריט הראשי

שינויים

===חלוקה לאזורי בחירה===
{{להשלים}}
חרא
===חלוקה לאזורי בחירה והצבעה ארצית===
 
{{להשלים}}
==מאפייני השיטה היחסית==
ניתן לומר כי חסרונותיה של השיטה הרובית הן ייתרונותיה של השיטה היחסית. לכן מנסות דמוקרטיות רבות בעולם לשלב בין השיטות.
משתמש אלמוני