פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 2,653 בתים ,  לפני 4 שנים
הוספתי מקרים מיוחדים נוספים בהם חוק הירושה אינו נותן מענה מדויק בדבר הזכאים לרשת על פי דין. וכן, בדבר סמכותה של המדינה לרשת אדם ללא יורשים.
הקרובים יורשים לפי סדר קדימות הקבוע בחוק - צאצאי המוריש קודמים לכל שאר הקרובים והוריו וצאצאיהם קודמים להורי הוריו וצאצאיהם.
בשונה ממערכות משפט אחרות, ובהבדל קל אף מהוראות חוק הירושה בנוסחו המקורי, אין חשיבות כיום לשאלה אם הקרוב נולד במסגרת הנישואין הנוכחיים של המוריש או במסגרת נישואין בכלל, כך שגם [[ממזר]] יורש.
 
בחוק הירושה מספר מקרים בהם הוא אינו נותן תשובה מדויקת אודות זכאותו של אדם לרשת.
 
מקרה מיוחד הוא [[אימוץ]]. החוק קובע שמאומץ וצאצאיו יורש את מאמצו כאילו היה ילדו, והמאומץ אף יורש את קרובי המאמץ, ולהפך.{{הערה|1=ס' 16(ב) לחוק הירושה.}} המאומץ וצאצאיו יורשים את קרוביו הביולוגיים אך אלה אינם יורשים אותם.
 
אימוץ לעניין סעיף 16 לחוק הירושה הוא אך ורק אימוץ פורמלי רשמי, לא מספיק אימוץ בפועל, מצוינות המילים "אומץ כדין" בסעיף.
 
דרישת האימוץ הפורמלי עלתה בפסיקה הישראלית בפס"ד יהוד[1], משפחה שעלתה מתימן, סבא וסבתא שאימצו את הנכדים מהילד שנפטר. הנכדים נרשמו כילדים שלהם רק במרשם האוכלוסין (לא כנכדים).
 
ההלכה היא שכל עוד לא הושלם הליך של אימוץ הכולל צו אימוץ פורמלי הדבר לא נחשב כירושה.                                                                                                                               
 
מקרה נוסף הוא תרומת ביצית. אין קשר משפטי בין תורמת הביצית לבין הילד/ה (חוץ מנישואין וגירושין) ולכן הילדים לא ירשו, אותה אלא את מקבלת התרומה : היא ה"אם המשפטית" ולכן יירשו אותה בלבד לפי חוק תרומת ביציות[2].
 
לעניין פונדקאות, לנושאת העובר אין קשר משפטי ליילוד, גם לא לעניין הירושה, ולכן כעניין מעשי ההורים המשפטיים לכל דבר ועניין הם ההורים המיועדים, לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים[3].
 
באין קרובים או בן זוג לנפטר, תירש אותו המדינה. על פי הוראות החוק הירושה תשמש למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד.
 
באין נפטר אין קרובי משפחה או בן/בת זוג – היורשת את הרכוש היא המדינה, לפי סע' 17 לחוק. כאשר המדינה יורשת ישנן מטרות ספציפיות בהן יוכלו לעשות שימוש בכסף: חינוך, מדע, בריאות וסעד.
 
למדינה סמכות להחליט כי היא מוותרת על הרכוש ומעבירה את הירושה לאדם אשר דאג לנפטר טרם מותו, לבן משפחתו של המצווה או בן זוג שלא זכאי לירושה וכן, לאדם שהנפטר טיפל בו. 
 
הערות שוליים -
 
[1] ע"א 8030/96 '''לאה יהוד''' נ' '''ישראל יהוד''', נב (5) 865 (1999).
 
[2] חוק תרומת ביציות, תש"ע – 2010.
 
[3] חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו – 1996.
 
===ירושה על-פי צוואה===
משתמש אלמוני