הבדלים בין גרסאות בדף "בן אישה ישראלית"

מ
אין תקציר עריכה
מ
 
==כשרותו לבוא בקהל==
יש שהביאו ראיה ממעשה בן הישראלית שמי ש[[אמו יהודיה ואביו גוי]] נחשב כ[[ממזר]] וכן נאמר ב[[תוספתא]] {{הדגשה|כותי ועבד שבאו על בת ישראל והולידה בן, הולד ממזר|תוספתא קידושין ד יב}} וכן ב[[תלמוד]] הביא דעה דומה בשם [[רבי יהודה הנשיא]], וכן דעתם של [[רבי יוחנן]], וגם [[ריש לקיש]]{{הערה| "לא יקח איש את אשת אביו.." רבי מאיר דרש מה אשת אביו מיוחדת שאין לו עליה קידושין.. והוולד ממזר אף כל שאין לה עליו קידושין הוולד ממזר ..רבי ינאי בשם רבי עכו"ם ועבד שבאו על בת ישראל הוולד ממזר רבי יוחנן ורשב"ל תריהון אמרין הוולד ממזר -תלמוד ירושלמי מסכת קידושין ג יב, דף מ עמוד א. {{!}} "רבי יוחנן עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר" {{תנ"ךבבלי|עבודה זרה|נט|א}},{{בבלי|יבמות|צט|ט}}{{!}} "רבנן בעובד כוכבים ועבד מודו.. כי אתא רב דימי א"ר יצחק בר אבדימי משום רבינו עו"כ ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר {{בבלי|יבמות|ע|א}}}} אבל להלכה מותר לו לבוא בקהל,{{הערה|משנה תורה להרמב"ם הלכות איסורי ביאה ט יג}} אלא שלפי חלק מהפוסקים{{הערה|1="[http://ybm.org.il/hebrew/LessonArticle.aspx?item=5621 נישואי כהן לבת מאומצת שנתעורר ספק אם אביה גוי]", תשובה מאת הרב [[נחום אליעזר רבינוביץ']], באתר [[ישיבת ברכת משה]]}} לכהן אסור לישא בת שכזו. ה[[שולחן ערוך]] פוסק שהיא 'פגומה לכהונה'{{הערה|שולחן ערוך ארבעה טורים אבן העזר סימן ד סעיף יט}} ולמעשה נוהגים להימנע מנישואים כאלו לכתחילה.
 
==לקריאה נוספת==