הבדלים בין גרסאות בדף "אונאת דברים"

נוספו 134 בתים ,  לפני 4 שנים
עריכה- הוספתי הסבר למדרש שצוטט במלואו וכן ערכתי את תקציר דברי הגמרא בצורה בהירה יותר ומתאימה לסדר הדברים כפי שמופיע בגמרא.
מ (←‏מקור הדין: {{תנ"ך|ויקרא|יט|לג}})
(עריכה- הוספתי הסבר למדרש שצוטט במלואו וכן ערכתי את תקציר דברי הגמרא בצורה בהירה יותר ומתאימה לסדר הדברים כפי שמופיע בגמרא.)
הא כיצד? אם היה [[חזרה בתשובה|בעל תשובה]], אל יאמר לו: זכור מעשיך הראשונים. אם היה בן [[גר]]ים, אל יאמר לו: זכור מעשה אבותיך. אם היה גר ובא [[תלמוד תורה (מצווה)|ללמוד תורה]], אל יאמר לו: פה שאכל [[מאכלות אסורים|נבילות וטריפות שקצים ורמשים]] בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה?! אם היו יסורין באין עליו, אם היו חלאים באין עליו, או שהיה מקבר את בניו, אל יאמר לו כדרך שאמרו לו חביריו ל[[איוב]]: 'הלא יראתך כסלתך תקותך ותום דרכיך, זכר נא מי הוא נקי אבד'{{הערה|1={{תנ"ך|איוב|ד|ו}}}}. אם היו חַמָּרים מבקשין תבואה ממנו, לא יאמר להם: לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה, ויודע בו שלא מכר מעולם. <br>
[[רבי יהודה]] אומר: אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים, שהרי הדבר מסור ללב, וכל דבר המסור ללב נאמר בו 'ויראת מאלהיך'|מקור=[[בבא מציעא]] נח, ב|מרכאות=כן}}
המדרש מביא שני פסוקים בשניהם אוסרת התורה על אונאה. כיון שבפסוק אחד מפורש העיסוק במקח וממכר מסיק המדרש כי בפסוק השני קיים חיוב נוסף ואותו הוא מגדיר כאונאת דברים.
בהמשך ה[[תלמוד|גמרא]] מובאים מאמרים רבים העוסקים בחומרת האיסור, וכחלק מהם מובא אף סיפור [[תנורו של עכנאי]], אשר בסופו מומחש כמה חמור הוא נזקה של אונאת הדברים. הגמרא קושרת את אונאת הדברים ל"הלבנת פנים", שהיא העלבה של אדם עד שפניו מולבנות מ[[בושה]], ובהקשר לכך אומרת כי "המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים".
בהמשך ה[[תלמוד|גמרא]] מובאים מאמרים רבים העוסקים בחומרת האיסור למשל: "כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים". הגמרא מדגימה בדוגמאות רבות איסור זה והן עוסקות בהזכרת עבר של אדם ששינה דרכיו כמו [[בעל תשובה]] או [[גר]], בחוסר כבוד לאדם אחר כמו יחס בין בני זוג וכן בגרימת צער בענייני מסחר.
 
בסופה של הגמרא מובא הסיפור "[[תנורו של עכנאי]]" ששב ומעמיד את הקורא על הנזקים היכולים להגרם מאונאת דברים.
הגמרא אף אומרת כי המצער [[גר]] עובר על שני [[מצוות לא תעשה|לאווים]] נוספים: "וגר לא תונה"{{הערה|1={{תנ"ך|שמות|כב|כ}}}}; "וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אותו"{{הערה|1={{תנ"ך|ויקרא|יט|לג}}}}.
 
==דיני האיסור==
2

עריכות