פרוטו-שמית – הבדלי גרסאות

נוספו 268 בתים ,  לפני 7 שנים
על פי רוב משחזרים עבור הפרוטו-שמית 29 עיצורים ושלוש תנועות: i, a ו-u. התנועות יכולות להיות קצרות או ארוכות.
 
המצאי הפונמי של הפרוטו-שמית השתמר ברובו בערבית הקלאסית, ששימרה 28 פונמות עיצוריות מתוך ה-29 שבפרוטו-שמית. העיצורים שׁי"ן-ימנית וסמ"ך נתמזגו בה לפונמה אחת,. שצלילהבמקור דומהבפרוטו לסמשמית ההגיה של סמ. היה (בהמשך[[עיצור ההתפתחותמכתשי, שלחוכך הערביתשורק, האטום|s]]), של שׁי"ן ימנית היה ([[עיצור בתר-מכתשי, חוכך צדי, אטום|ʃ]]) ושל שׂי"ן שמאלית היה ([[עיצור מכתשי, חוכך צדי, אטום|ɬ]]). התדמהבהמשך לצלילב[[ערבית]] המקוריהתמזה שלהסמ"ך עם השׁי"ן-הימניתימנית וכן(س) נוצרוצלילה מצבהפכה בול([[עיצור הרבה מיליםמכתשי, שבעבריתחוכך נהגותשורק, בשׂיאטום|s]]) והשׂי"ן שמאלית, נהגות(ش) בערביתהפכה בשׁי"ן-ימניתלהיות והרבה([[עיצור מיליםבתר-מכתשי, שבעבריתחוכך, נהגותאטום|ʃ]]). בעברית נשמה צלילה של סמ"ך בשׁיושׁי- ימנית, נהגותאך בערבית בשׂישׂי"ן שמאלית הפכה להיות ([[עיצור מכתשי, חוכך שורק, אטום|s]]).
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"