דמי מחלה – הבדלי גרסאות

הוסרו 7 בתים ,  לפני 7 שנים
מ
בגין מחלת בן זוג או הורה (מעל גיל 65), החולה במידה שבה הוא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לתפקודו היומיומי, זכאי העובד להיעדר עד שישה ימים בשנה. בגין בדיקות וטיפולים הקשורים ל[[הריון]], רשאי בן הזוג להיעדר עד שבעה ימים על חשבון תקופת ימי המחלה העומדים לזכותו, וכן ניתן להיעדר במסגרת זו ביום ה[[לידה]].
 
הוראות לענין אישור מחלה מרופא, מצויות בתקנות{{הערה|[http://www.moit.gov.il/NR/exeres/C700584B-3885-43D4-AC7D-A894FA2AE70E.htm תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), התשל"ז - 1976].}}. ביוםבתיקון 16.7.2015 פורסם תיקוןלתקנות{{הערה|[http://www.glima.info/bylaws/7533.pdf תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה) (תיקון), התשע"ה-2015] מיום 16.7.2015}} לתקנות לפיונקבע בוטלהשתבוטל החובה לפרט, במסגרת אישור מחלה, את האבחנה הרפואית. יחד עם זאת, נקבעה שם הוראה לפיה התקנות אינן גורעות מכל דין או הסכם לענין זה.
 
בהסכמים קיבוציים רבים ובצווי הרחבה נקבעו זכויות עדיפות על אלה שבחוק.