הבדלים בין גרסאות בדף "קרב הארדנים (1914)"

==מהלך הקרב==
 
סדר הכוחות של הצדדים היריבים, שהשתתפו בקרב, כלל שתי [[ארמייה|ארמיות]] מכל צד. הכוח הצרפתי הורכב מן הארמיות השלישית והרביעית, שכללו כ-360,000 חיילים, ואילו הכוח הגרמני הורכב מן הארמיות [[הארמייה הרביעית והחמישית(האימפריה הגרמנית)|הרביעית]] ו[[הארמייה הרביעית (האימפריה הגרמנית)|החמישית]], שכללו כ-380,000 חיילים.
 
הצבא הגרמני באזור הארדאנים, פעל במסגרת תוכנית המערכה הגרמנית, שהותוותה ב[[תוכנית שליפן]] לכיבוש צרפת. הוא נועד להתקדם באיטיות לתוך שטח צרפת, לתפוס עמדות מיגננה, ולספק את הציר לתנועת האיגוף של הכוח הגרמני העיקרי, שרוכז באגף הימני. הכוח הצרפתי ניסה לתקוף את מרכז הכוח הגרמני המתקדם.