Difference between revisions of "שיחה:התפלה"

(→‎תודה רבה: פסקה חדשה)
Tag: משוב
(→‎זיקוק רב שלבי: פסקה חדשה)
Tag: משוב
 
תודה
{{משוב}} [[מיוחד:תרומות/109.66.114.224|109.66.114.224]] 06:06, 28 באפריל 2014 (IDT)
 
== זיקוק רב שלבי ==
 
כאחראי לפיתוח השיטה "זיקוק רב שלבי "במסגרת -הנדסת התפלה-אני רוצה להוסיף שבשיטה זו
מנצלים חם שיורי הנפלט מתחנות כח ומנועי דיזל גדולים או כל מקור חם מבוזבז.נצילות
השיטה היא שכל הפרש של 2 מעלות צליוס בין מקור החום לבין טמ. עבוי סופית,מי ים בדרך
כלל,מכפילה את כמות המים המותפלים.כך שאם ההפרש 60 מעלות כל ליטר מים חמים יתפיל
30 ליטר מים.בנוסף יש לציין שבשיטות ההקפאה ודחיססת אדים משתמשי במדחס צנטרופוגלי
שפותח לפי רעיון של זרחיו,כדי ליצור הפרש לחצים בין איוד לעיבוי
 
דב סגל-חוקר ומפתח בתחום
ההתפלה [בדימוס]{{משוב}} [[מיוחד:תרומות/84.108.11.94|84.108.11.94]] 21:08, 19 באוגוסט 2015 (IDT)
Anonymous user