פתיחת התפריט הראשי

שינויים

זוטה - יולי 2007
{{משבר האשראי העולמי}}
 
'''המשבר הכלכלי העולמי של 2008''', הקרוי גם '''משבר האשראי העולמי''', הוא משבר פיננסי גלובלי חריף, אשר הכה בעולם בשנים 2008-2009. ניצני המשבר הם ב[[משבר הסאבפריים]] שהחל ב[[ארצות הברית]] במהלךביולי [[2007]], והתפשט אחר כך לכל רחבי העולם.
 
השנים שקדמו למשבר היוו תקופה של גאות כלכלית בארצות הברית, אשר התאפשרה אודות ל[[מדיניות מוניטרית]] מרחיבה וקביעת ריבית נמוכה במשק על ידי הבנק המרכזי האמריקאי, ה[[פדרל ריזרב]]. תקופה זו התבטאה בעלייה בצריכה הפרטית ועלייה ניכרת במחירי הנדל"ן ובשנת 2006 החלו לעלות סימני שאלה בדבר יכולתם של משקי הבית האמריקניים לעמוד בתשלום חובותיהם, ובפרט בהחזר המשכנתאות שניתנו עד אז לכל דורש.
עלייה חדה במספר הלווים שלא יכלו לעמוד בהתחייבויותיהם הביאה לגל של פשיטות רגל בגופים שהלוו לרוכשי בתים, ולגל שני של ירידות חדות באיגרות חוב שעברו תהליך [[איגוח]] ונרכשו על ידי בנקים ברחבי העולם. ביולי 2007 החלה צניחה בשערי איגרות חוב מגובות במשכנתאות, והחל מאוקטובר 2007 הסתמנו ירידות גם בשוקי המניות.
 
שנת 2008 החלה כשאירועים שונים מתקבלים על ידי השווקים בשקט יחסי, עד לספטמבר. ב-14 בחודש זה הודיע בנק ההשקעות האמריקני [[ליהמן ברדרס]] על פשיטת רגל. מכאן ואילך החל כדור שלג להתגלגל, כשאירוע רודף אירוע, בצד הכרזות פסימיות במיוחד של ראשי הכלכלה העולמית. שוקי האשראי העולמיים קפאו, מניות של בנקים גדולים קרסו, המשבר עבר לכלכלה הריאלית, ומפעלים החלו בפיטורי עובדים. הכלכלה העולמית נכנסה לקיפאון ולרמה גבוהה של אי ודאות.
משתמש אלמוני