תבנית קילינג – הבדלי גרסאות

<math>k(x,y)=\operatorname{Tr}(\operatorname{ad}x\operatorname{ad}y)</math>
</center>
כאשר <math>\operatorname{ad}</math> הוא ה[[ייצוגההצגה הצמודהצמודה]] (adjoint representation) ו-<math>\operatorname{Tr}</math> היא ה[[עקבה (אלגברה)|עקבה]].
 
==תכונות בסיסיות==