הבדלים בין גרסאות בדף "ישראל איסרלן"

נוספו 63 בתים ,  לפני 4 שנים
מ
ב[[שו"ת]] תרומת הדשן מועלות שאלות שטרם נשאלו עד אותו דור. דוגמה לכך היא שאלת השימוש ב[[סוכר]] בחג ה[[פסח]], עקב החשש שמעורב בו [[קמח]].
 
תרומת הדשן משמש כמקור למנהגים רבים המקובלים בקהילות אשכנז. ה[[רמ"א]] ציטט ממנו רבות בכותבו את הגהותיובהגהותיו על ה[[שולחן ערוך]].
 
ספרים נוספים שכתב:
*ביאורי מהרא"י - על פירוש [[רש"י]] על ה[[תורה]]
 
תלמידו הרב יוסף יוזל ב"ר משה כתב ספר בשם "[[לקט יושר]]". בספר זה הוא מרכז תשובות רבות נוספות שכתב ר' ישראל איסרלן, וכן מנהגים שנהג, קורות חייו ועוד. ישנםהספר המפקפקיםנדפס במקוריותולראשונה שלמכתב החיבור,יד וחוששיםהמחבר שהואעל חיבורידי מאוחריעקב יותר,פריימאן שיוחסבברלין בטעותבשנים לתלמידו של מהראה'תרס"יג-ה'תרס"ד. {{הערה|שובשו"ת "דברי יציב" מאת הרב [[יקותיאל יהודה הלברשטאם]], חלק אבן העזר סימן ע"ח סוף אות א'.}}. למרותמתפלא זאת,על דבר בספר ומתבטא "הגם שאיני יודע אם מר בר רב אשי חתים עלה".}}מקובל בקרב הפוסקים כי החיבור אותנטי ומשקף נאמנה את מנהגי מהרי"א וקורותיו.
 
==תלמידיו==