פתיחת התפריט הראשי

שינויים

עדכון נתונים לגבי מספרי הליכים, תחומי פעילות, היקפי עבודה ועוד
'''הסניגוריה הציבורית''' היא יחידה ב[[משרד המשפטים]] שתפקידההמעניקה להעניקייצוג הגנה משפטיתמשפטי לנאשמים או חשודיםולחשודים ב[[משפטמחוסרי פלילי|פלילים]]אמצעים הזכאיםולזכאים לכך על פי חוקהחוק. הייצוג המשפטי על ידי הסניגוריה הציבורית ניתן ללא תמורה, ושכר טרחתם של [[עורך דין|עורכי הדין]] משולם להם ישירות מקופת המדינה, על פי תעריף קבוע שנקבע אף הוא בחוק.
 
הסניגוריה הציבורית מעניקה ייצוג משפטי בכל שלבי ההליך הפלילי, החל ממתן ייעוץ לחשודים עצורים במהלך החקירה המשטרתית, דרך ייצוגם באולמות המעצרים, לרבות במסגרת בקשות למעצר עד תום ההליכים, עובר לייצוגם בשלבי בירור האשמה והטיעון לעונש בתיקים הפליליים, ולהגשת ערעורים, בקשות רשות ערעור, בקשות לדיון נוסף ובקשות למשפט חוזר בעניינם, וכלה בייצוג אסירים בפני ועדות השחרורים, בייצוג עברייני מין בהליכים לפי חוק הגנה על הציבור מפני עבירות מין ובייצוג חולי נפש המאושפזים בכפייה בפני ועדות פסיכיאטריות.
 
ייצוג נאשמים במימון המדינה מקובל במרבית המדינות הדמוקרטיות, והוא מהווה ערובה חשובה לקיומו של הליך משפטי הוגן ולעשיית צדק, במיוחד ב[[השיטה האדברסרית|שיטת המשפט האדוורסרית]], המבוססת על שוויון בין הצדדים.
 
הסניגוריה הציבורית הוקמה כישות סטטוטורית עצמאית, שאינה כפופה ל{{ה|יועץ המשפטי לממשלה}}. על פעילותה מפקחת ועדת הסניגוריה הציבורית, ועדה עצמאית הכוללת את [[שר המשפטים]], שופט בית המשפט העליון בדימוס, שני עורכי דין העוסקים בייצוג נאשמים ומומחה למשפט פלילי. [[קובץ:Inbal_rubinstein_and_yoav_sapir.JPG|שמאל|ממוזער|230px|הסניגורית הציבורית הארצית לשעבר, עו"ד ענבל רובינשטיין והסניגור הציבורי הראשי הנוכחי ד"ר יואב ספיר (2011)]]
בראש הסניגוריה הציבורית עומד הסניגור הציבורי הארצי ותחתיו מכהנים סניגורים ציבוריים מחוזיים. תקופת כהונתו של הסניגור הציבורי הארצי היא חמש שנים וניתן להאריכה בחמש שנים נוספות. תפקידו של הסניגור הציבורי הארצי לנהל את הסניגוריה הציבורית, להתוות את מדיניותה, לדאוג להדרכת עובדיה ולפקח על רמתם המקצועית של כל עורכי-הדין הפועלים מטעמה. הסניגור הציבורי הארצי ממונה הן על הסניגורים הציבוריים המחוזיים, הפועלים במחוזות [[מחוז תל אביב|תל אביב]], [[מחוז המרכז|מרכז]], [[מחוז ירושלים|ירושלים]], [[מחוז הדרום|דרום]], [[מחוז הצפון|צפון]] ו[[מחוז חיפה|חיפה]], והן על יחידת הסניגוריה הארצית. על פי החוק, מעמדו של הסניגור הארצי הוא כשל מעמדו של פרקליט המדינה.
 
הסניגוריה הארצית כוללת את לשכת הסניגור הארצי, מחלקה אדמיניסטרטיבית ומחלקת תיקי בית-משפט עליון. בנוסף מרכזת הסניגוריה הארצית נושאים שונים, ובהם: משפטים חוזרים, ייצוג אסירים ועצורים, ייצוג נוער, חקיקה וכיו"ב.
 
הסניגורים הציבוריים המחוזיים אחראים לניהול העבודה השוטפת של הסניגוריה במחוזות. הם נושאים באחריות הכוללת לייצוג הניתן על ידי כל אחד מעורכי-הדין הפנימיים והחיצוניים במחוז, ואחראים על הרכבת רשימת עורכי הדין, מינוי סניגורים ציבוריים, חלוקה ותיאום של עבודתם, פיקוח מקצועי על עבודת עורכי-הדין ומתן ייעוץ משפטי, אישור תשלומי [[שכר טרחה|שכר הטרחה]], ועוד. בכל אחד ממחוזות הסניגוריה פועלות מחלקות ייעודיות לענייני [[מעצר]]ים, נוער, ייעוץ ופיקוח, אסירים, פסיכיאטריה ובעלי מוגבלויות ועוד.
 
שיטת ההפעלה של הסניגוריה הציבורית היא [[הפרטה]]במודל חלקיתמעורב של "מיקור חוץ": השירות המשפטי ניתן ברובו על עורכי דין פרטיים המועסקים כסניגורים "חיצוניים", ומשובצים לייצוג הלקוחות על פי שיקול דעתה של הסניגוריה הציבורית. בסניגוריה הציבורית מועסקת קבוצה מצומצמת יותר של סניגורים ציבוריים עובדי המדינה (סניגורים "פנימיים"), אשר פרט לביצוע תפקידיהם בייצוג נאשמים וחשודים הם מפקחים על פעולתם של הסניגורים ה"חיצוניים" ומרכזים מקצועית תחומים מסויימים בעבודת הסניגוריה במחוז. מעמדם של הסניגורים עובדי המדינה הוא כמעמדם של עובדי [[פרקליטות המדינה]].
 
כיום מועסקים בלשכות הסניגוריה הציבורית כ-80110 עורכי-דין וצוות מינהלי התומך בהם. לצידם מועסקים בכל רחבי הארץ כ-700860 סניגורים "חיצוניים", הנשכרים לפי הצורך.
 
==העילות למינוי סניגור ציבורי==
 
תנאי הזכאות לייצוג על ידי סניגור ציבורי קבועים בחוק הסניגוריה הציבורית ובחוק סדר הדין הפלילי. ישנן עילות מינוי התלויות בחומרת ה[[עבירה]] או בחומרת התוצאה האפשרית של ההליך המשפטי (למשל: מאסר בפועל, מעצר עד תום ההליכים, [[הסגרה]], [[אשפוז כפוי]], החזקה בתנאי הפרדה), או כאלה המתייחסות להליכים שיש בהם סדרי דין חריגים (למשל: דיון מקדמי, [[עדות מוקדמת]], עדות בווידאו). קבוצה נוספת של עילות מינוי קשורות במאפיינים מיוחדים של הנאשם או החשוד, כגון מצב כלכלי קשה, מוגבלות פיזית או נפשית, קטינות ועוד.
 
בנוסף לרשימת מקרים זו, לבתי-המשפט קיימת סמכות כללית להורות על מינוי סניגור גם אם לא מתקיימת אחת מעילות המינוי האחרות, וזאת כאשר בית המשפט סבור "שאינו יכול לנהל את המשפט כאשר הנאשם אינו מיוצג".
==היקף הפעילות==
[[קובץ:משרדי הסניגוריה הציבורית, תל אביב.jpg|שמאל|ממוזער|230px|משרדי הסניגוריה הציבורית בתל אביב]]
בשנים שחלפו מאז הקמתה חל גידול משמעותי בהיקפי הפעילות של הסניגוריה הציבורית. בשנת [[20012006]] ייצגה הסניגוריה הציבורית על חמשת מחוזותיה, בכ-5076,000 הליכים פליליים חדשים, בשנת [[20042010]] פעלה הסניגוריה הציבורית במתן ייצוג בכ-6587,000 הליכים פליליים, ואילו בשנת [[20092014]] ייצגה הסניגוריה הציבורית בכ-85115,000 הליכים{{הערה|[http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/64718AEB-9665-4B48-B229-C0FA5C7F426F/23873/דוחשנתי20082009.pdf דו"ח הסניגוריה הציבורית לשנים 2008-2009], בעמ' 132.}}.
 
הסניגוריה הציבורית מייצגת את הנאשמים במרבית ההליכים הפליליים הנדונים בבתי המשפט בישראל. כך,על למשל,פי בשנתההערכה 2009ובהתבסס היועל מיוצגיםנתוני עלהנהלת ידיבתי סניגורהמשפט, ציבוריהסניגוריה שניהציבורית שלישיםמייצגת כ-41% מהנאשמים ב[[בית משפט מחוזי|בתיבבתי המשפט המחוזיים]], מחציתכ-57% הנאשמיםמהנאשמים ב[[ביתבבתי משפט השלום|בתי משפט השלום]] ו וכ-8076% מהקטינים ב[[ביתבבתי המשפט לנוערלנוער‏<sup>[4]]{{הערה|[http:<//wwwsup>.justice.gov.il/NR/rdonlyres/64718AEB-9665-4B48-B229-C0FA5C7F426F/23873/דוחשנתי20082009.pdf שם.]}}. בשנהבשנת זו2014 שולמו מקופת המדינה כשכר טרחה לסניגורים ציבוריים 136כ-180 מיליון ש"ח{{הערה|ח‏<sup>[http:5]<//www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/64718AEB-9665-4B48-B229-C0FA5C7F426F/23873/דוחשנתי20082009.pdf שם], בעמ' 145.}}sup>.
 
==תפקידים מוסדיים==
בנוסף לייצוג לקוחותיה הזכאים לכך על פי חוק, לסניגוריה הציבורית תפקיד חשוב כגוף מוסדי במערכת המשפט הישראלית. כך למשל מציגה הסניגוריה הציבורית עמדה עצמאית בהליכי [[החקיקה בישראל|חקיקה]], משתתפת בוועדות מקצועיות, מבצעת ביקורותביקורים שוטפותרשמיים ב[[בית סוהר|בתי סוהר]] ובמתקני מעצר ומפרסמת דו"חות על תנאי הכליאה בישראל{{הערה| [http://www.justice.gov.il/MOJHeb/SanegoriaZiborit/DohotRishmi/ דו"ות תנאי כליאה באתר הסניגוריה הציבורית.]}}.
 
הסניגוריה הציבורית הייתה הגוף הראשון שזכה למעמד של "[[ידיד בית המשפט]]", והיא מצטרפת לדיון בתיקים עקרוניים כצד חיצוני המחווה את דעתו ותורם ממומחיותו הייחודית בתחום המשפט הפלילי.
 
הסניגוריה הציבורית עורכת כנסים והשתלמויות בתחום המשפט הפלילי והיא שותפה בהוצאה לאור של הירחוןכתב העת המקצועי "[[הסניגור (כתב עת)|הסניגור]]". רביםחלק מאנשי הסניגוריה גם נוטלים חלק פעיל בהוראהבהנחיית ב[[קליניקה משפטית|קליניקות משפטיות]] לייצוג פלילי הפועלות בבתי-הספר למשפטים ברחבי ישראל.
 
==ראו גם==
משתמש אלמוני