פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין תקציר עריכה
==היקף הפעילות==
[[קובץ:משרדי הסניגוריה הציבורית, תל אביב.jpg|שמאל|ממוזער|230px|משרדי הסניגוריה הציבורית בתל אביב]]
בשנים שחלפו מאז הקמתה חל גידול משמעותי בהיקפי הפעילות של הסניגוריה הציבורית. בשנת [[2006]] ייצגה הסניגוריה הציבורית על חמשת מחוזותיה, בכ-76,000 הליכים פליליים חדשים, בשנת [[2010]] פעלה הסניגוריה הציבורית במתן ייצוג בכ-87,000 הליכים פליליים, ואילו בשנת [[2014]] ייצגה הסניגוריה הציבורית בכ-115,000 הליכים{{הערה|[http://wwwindex.justice.gov.il/NRUnits/rdonlyresSanegoriaZiborit/64718AEB-9665-4B48-B229-C0FA5C7F426FDohotRishmi/23873Pages/דוחשנתי20082009dohot.pdfaspx דו"חחות פעילות שנתיים באתר הסניגוריה הציבורית לשנים 2008-2009], בעמ' 132.}}.
 
הסניגוריה הציבורית מייצגת את הנאשמים במרבית ההליכים הפליליים הנדונים בבתי המשפט בישראל. על פי ההערכה ובהתבסס על נתוני הנהלת בתי המשפט, הסניגוריה הציבורית מייצגת כ-41% מהנאשמים בבתי המשפט המחוזיים, כ-57% מהנאשמים בבתי משפט השלום וכ-76% מהקטינים בבתי המשפט לנוער‏<sup>[4]</sup>. בשנת 2014 שולמו מקופת המדינה כשכר טרחה לסניגורים ציבוריים כ-180 מיליון ש"ח‏<sup>[5]</sup>.
משתמש אלמוני