פתיחת התפריט הראשי

שינויים

בשנים שחלפו מאז הקמתה חל גידול משמעותי בהיקפי הפעילות של הסניגוריה הציבורית. בשנת [[2006]] ייצגה הסניגוריה הציבורית על חמשת מחוזותיה, בכ-76,000 הליכים פליליים חדשים, בשנת [[2010]] פעלה הסניגוריה הציבורית במתן ייצוג בכ-87,000 הליכים פליליים, ואילו בשנת [[2014]] ייצגה הסניגוריה הציבורית בכ-115,000 הליכים{{הערה|[http://index.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/DohotRishmi/Pages/dohot.aspx דו"חות פעילות שנתיים באתר הסניגוריה הציבורית]}}.
 
הסניגוריה הציבורית מייצגת את הנאשמים במרבית ההליכים הפליליים הנדונים בבתי המשפט בישראל. על פי ההערכה ובהתבסס על נתוני הנהלת בתי המשפט, הסניגוריה הציבורית מייצגת כ-41% מהנאשמים בבתי המשפט המחוזיים, כ-57% מהנאשמים בבתי משפט השלום וכ-76% מהקטינים בבתי המשפט לנוער‏ {{הערה|[http://index.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/DohotRishmi/dohot/AnnualReport2014.pdf], דו"ח פעילות הסניגוריה הציבורית לשנת 2014, בעמ' 119}}. בשנת 2014 שולמו מקופת המדינה כשכר טרחה לסניגורים ציבוריים כ-180 מיליון ש"ח‏<sup>[5]</sup>.
 
==תפקידים מוסדיים==
בנוסף לייצוג לקוחותיה הזכאים לכך על פי חוק, לסניגוריה הציבורית תפקיד חשוב כגוף מוסדי במערכת המשפט הישראלית. כך למשל מציגה הסניגוריה הציבורית עמדה עצמאית בהליכי [[החקיקה בישראל|חקיקה]], משתתפת בוועדות מקצועיות, מבצעת ביקורים רשמיים ב[[בית סוהר|בתי סוהר]] ובמתקני מעצר ומפרסמת דו"חות על תנאי הכליאה בישראל{{הערה| [http://www.justice.gov.il/MOJHeb/SanegoriaZiborit/DohotRishmi/ דו"ות תנאי כליאה באתר הסניגוריה הציבורית.]}}.
משתמש אלמוני