יוחנן בן קרח – הבדלי גרסאות

לקראת ראש השנה, יוחנן וחייליו מגיעים ל[[מצפה (עיר מקראית)|מצפה]] ומודיעים לגדליהו ש[[ישמעאל בן נתניה]] זומם להורגו, כנראה בשליחותו של בעליס, מלך [[בני עמון]]. יוחנן בן קרח אף הציע לו שהוא יהרוג את ישמעאל בן נתניה בסתר, מחשש (שהתאמת) שעם מותו של גדליה יקיץ הקץ על היישוב היהודי בארץ. אבל גדליה בן אחיקם לא קיבל את אזהרותיו, ואף אסר עליו להרוג את ישמעאל.
 
ואכן ישמעאל בן נתניה הגיע בראש השנה ל[[מצפה (עיר מקראית)|מצפה]] ועמו עשרה חיילים. בזמן הסעודה הם הכו את גדליה ואת כל האנשים שהיו אתו, ביניהם אנשי מלך בבל. למחרת באו שמונים איש מהשומרון וגם אותם רוצחיםרצחו ישמעאל ואנשיו, פרט לעשרה אנשים שנתנו את כל מחסני התבואה שלהם על מנת שלא יהרגם.
 
==לאחר מות גדליה==
משתמש אלמוני