הבדלים בין גרסאות בדף "עוזר פרלמנטרי"

עדכון
(עדכון)
 
== העוזר הפרלמנטרי בישראל==
ב[[ישראל]], עד 2015 היה זכאי כל חבר כנסת לשני עוזרים פרלמנטריים, למעט [[יושב ראש הכנסת]] ויו"ר ועדה זכאיםהזכאים לשלושה.
העוזר הפרלמנטרי הוא יד ימינו של חבר הכנסת בעבורו הוא עובד, ומהווה חלק בלתי נפרד מתפקודו בפרלמנט ומחוצה לו. ייתכנו שינויים בפרטי התפקיד לפי חבר הכנסת, אולם בין היתר מבצע העוזר הפרלמנטרי את הבאים:
* ניהול יומן הפגישות של חבר הכנסת
 
על פי תקנות [[הכנסת]] עוזר פרלמנטרי אחד יועסק כעוזר מינהלי והעוזר השני יועסק כעוזר מקצועי. כאשר "עוזר הבכיר" יוגדר כעוזר המקצועי.
 
באוקטובר 2015 החליטה ועדת הכנסת על הגדלת מכסת העוזרים הפרלמנטריים, לשלושה לכל חבר כנסת.
 
== העוזר הפרלמנטרי בארצות הברית==