פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
בוט החלפות: \1צורכי\2
מרקוס אף הוא מציין את היום כיום הראשון של הפסח {{ציטוט|מרכאות=כן|תוכן=ויהי בחג המצות ביום הראשון אשר יזבח הפסח ויאמרו אליו תלמידיו איפה תחפץ לאכל את-הפסח ונלכה ונכין|מקור=[[הבשורה על-פי מרקוס]], יד 12}}
גרסה שונה במקצת מופיעה ביוחנן {{ציטוט|מרכאות=כן|תוכן=ולפני חג הפסח..... ויהי בסעודת הערב...... ומן-המסבים לא-ידע איש על-מה דבר אליו כזאת: כי יש אשר חשבו כי-אמר אליו ישוע קנה-לנו צרכי החג או לתת לאביונים יען אשר כיס הכסף ביד יהודה|מקור=[[הבשורה על-פי יוחנן]], פרק יג}}
אם הכסף מיועד לרכישת צרכיצורכי החג סימן שהסעודה התקיימה לפני ליל הסדר, יום לפניו לכל המאוחר.
בפרק יח מציין יוחנן כי {{ציטוטון|ויהי בבקר השכם ויוליכו את-ישוע מבית קיפא אל-בית המשפט והמה לא נכנסו שמה למען אשר לא-יטמאו כי אם-יאכלו את-הפסח}} ובפרק יט כתוב {{ציטוטון|ויהי כשמע פילטוס את-הדבר הזה הוציא את-ישוע וישב על-כסא המשפט במקום הנקרא רצפה ובלשונם גבתא: והעת ערב פסח וכשעה הששית.}} כלומר, משפטו של ישו התקיים בליל הסדר, וזבח הפסח טרם נאכל. ולפיכך הסעודה התקיימה קודם לכן.
כך גם כתוב ב[[חסרונות הש"ס]] סנהדרין מג א {{ציטוטון|והתניא בערב הפסח תלאוהו לישו והכרוז יוצא לפניו מ' יום קודם שהוא יוצא ליסקל על שכישף והסית והדיח את ישראל כל מי שיודע לו זכות יבא וילמד עליו ולא מצאו לו זכות ותלאוהו בערב הפסח}}