Difference between revisions of "הוצאה להורג לאחר המוות"

no edit summary
m (מוכר יותר כך)
'''הוצאה להורג לאחר המוות''' היא [[הוצאה להורג]] [[טקס|טקסית]] של גופתו של אדם שכבר מת.
 
==אישים מפורסמים ש"הוצאו להורג" לאחר מותם==
כמה דוגמאות:
* [[שאול המלך]] - שלאחר התאבדותו נכרת ראשו ונתלה במחנה פלשתים כאות ניצחון של פלשתים מן ה[[תנך]].
* [[בלעם]] - על פי האמורא [[רב (אמורא)|רב]], הרגו בני ישראל את בלעם בכל [[ארבע מיתות בית דין]]: סקילה, שרפה, הרג וחנק ([[מסכת סנהדרין|סנהדרין]] ק"ו ב). [[רש"י]] במקום מפרש: "שתלאוהו והציתו אש תחת הצליבה, וחתכו ראשו ונפל לתוך האש, תלייה היינו חנק, חתיכת הראש הרג, כשנפל לארץ - סקילה, כשנפל לאור היינו שריפה".