הבדלים בין גרסאות בדף "ממלא מקום שר"

נוספו 659 בתים ,  לפני 4 שנים
←‏מעמדו החוקי של ממלא מקום שר: הפרדה בין מילוי מקום לפי סעיף 24(א) ולפי סעיף 24(ב), מדובר במקרים שונים. ניסוח
(סקריפט החלפות (ynet), אחידות במיקום הערות שוליים ביחס לסימני פיסוק)
(←‏מעמדו החוקי של ממלא מקום שר: הפרדה בין מילוי מקום לפי סעיף 24(א) ולפי סעיף 24(ב), מדובר במקרים שונים. ניסוח)
 
== מעמדו החוקי של ממלא מקום שר ==
לפי סעיף 24 לחוק יסוד: הממשלה, במקרהמסדיר ובואת נעדרמעמדו שר,של למעטממלא ראשמקום הממשלה,שר. מןסעיף הארץ,זה רשאיתמבחין [[ממשלתבין ישראל|הממשלה]]שני לקבועמקרים: כיסעיף שר24(א) אחרעוסק ימלא אתבמילוי מקומו, כאשרשל הממשלהשר תקבעשנעדר האםמן ממלאהארץ, המקוםוסעיף ימלא24(ב) אתעוסק כלבמילוי תפקידיומקומו של השרשר שחדל לכהן או רקשנבצר ממנו זמנית מלמלא את מקצתםתפקידו.
=== ממלא מקום שר לפי סעיף 24(א) ===
לפי סעיף 24(א) לחוק יסוד: הממשלה, במקרה ובו נעדר שר, למעט ראש הממשלה, מן הארץ, רשאית [[ממשלת ישראל|הממשלה]] לקבוע כי שר אחר ימלא את מקומו, כאשר הממשלה תקבע האם ממלא המקום ימלא את כל תפקידיו של השר או את חלקם.
 
סעיף זה24, אשר נכנס לתוקפו עם הבחירות [[הכנסת השש עשרה|לכנסת השש עשרה]], ב-[[7 במרץ]] [[2001]], מציג מספר שינויים לגבי ממלא מקום שר שנעדר מן הארץ, בהשוואה לסעיף שנכלל בחוק יסוד הממשלה בגרסאותיו הקודמות.:
במידה ושר חדל מלכהן בתפקידו או ש[[נבצרות|נבצר]] ממנו למלאו, ימלא את התפקיד במקומו ראש הממשלה או שר אחר שייקבע על ידי הממשלה, וזאת למשך תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים,<ref>לפי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ולשון החוק, אין אפשרות להאריך את תקופת מילוי המקום.</ref> הנמנים ממועד הנבצרות או סיום התפקיד. בסיום תקופת מילוי המקום, יש צורך למנות שר במשרה קבועה.<ref>מינוי שר קבוע יכול להיעשות הן על ידי צירוף שר נוסף לפי סעיף 15 לחוק יסוד: הממשלה והן על ידי שינוי חלוקת התפקידים בין השרים המכהנים, לפי סעיף 31(א) לחוק היסוד. שתי הדרכים מחייבות את אישור הכנסת (אלא אם כן מדובר בממשלה המכהנת מכוח עיקרון הרציפות, בהתאם לסעיף 30 לחוק היסוד)</ref>
 
סעיף זה, אשר נכנס לתוקפו עם הבחירות [[הכנסת השש עשרה|לכנסת השש עשרה]], ב-[[7 במרץ]] [[2001]], מציג מספר שינויים בהשוואה לסעיף שנכלל בחוק יסוד הממשלה בגרסאותיו הקודמות.
{| class="wikitable"
!הסעיף הישן<ref>ראה [http://www.dinimveod.co.il/hashavimcmsfiles/Pdf/sh540.pdf סעיף 20 לחוק יסוד: הממשלה, התשכ"ח-1968]</ref>
|-
|חובה למנות ממלא מקום לשר הנעדר מן הארץ
|רשותאין חובה למנות ממלא מקום לשר הנעדר מן הארץ
|-
|חובה להעביר לממלא מקום השר את מלוא סמכויות השר
 
בהתאם להנחיות [[היועץ המשפטי לממשלה]], על אף העובדה כי יש לראות את ממלא מקום השר כשווה במעמדו המשפטי לשר שאת מקומו הוא ממלא, השר השוהה בחו"ל ממשיך לכהן בתפקידו השוטף, ועל כן יש לראות את תפקיד ממלא המקום כמוגבל לעיסוק בנושאים שאינם סובלים דיחוי בעת שהייתו של השר בחו"ל.
 
=== ממלא מקום שר לפי סעיף 24(ב) ===
במידה ושר חדל מלכהן בתפקידו או ש[[נבצרות|נבצר]] ממנו זמנית למלאו, ימלא את התפקיד במקומו ראש הממשלה או שר אחר שייקבע על ידי הממשלה. לפי סעיף 24(ג) לחוק, וזאתתקופת מילוי מקומו של שר למשךשחדל תקופהלכהן שלאלא תעלה על שלושה חודשים,<ref>לפי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ולשון החוק, אין אפשרות להאריך את תקופת מילוי המקום.</ref> הנמנים ממועד הנבצרות או סיום התפקיד. בסיום תקופת מילוי המקום, יש צורך למנות שר במשרה קבועה.<ref>מינוי שר קבוע יכול להיעשות הן על ידי צירוף שר נוסף לפי סעיף 15 לחוק יסוד: הממשלה והן על ידי שינוי חלוקת התפקידים בין השרים המכהנים, לפי סעיף 31(א) לחוק היסוד. שתי הדרכים מחייבות את אישור הכנסת (אלא אם כן מדובר בממשלה המכהנת מכוח עיקרון הרציפות, בהתאם לסעיף 30 לחוק היסוד)</ref>
 
=== מילוי מקום שר בהצבעה ===