הבדלים בין גרסאות בדף "תקן חשבונאות מספר 5"

אין תקציר עריכה
(יצירת דף עם התוכן "{{בעבודה}} '''תקן חשבונאות מספר 5''' הוא תקן חשבונאי העוסק בטיפול החשבונאי ב...")
 
'''תקן חשבונאות מספר 5''' הוא [[תקן חשבונאות|תקן חשבונאי]] העוסק בטיפול החשבונאי ב[[מלכ"ר]]ים. תקן ישראלי זה, אשר נכתב על ידי [[המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות]], יצא לאור בשנת 1999 והוא כולל תיקונים והבהרות לגילוי דעת מס' 69 [[לשכת רואי חשבון בישראל]] שיצא לאור שנתיים קודם לכן. המוסד פרסם נוסח משולב של גילוי הדעת יחד עם התקן, וערך זה סוקר את הנוסח המשולב (להלן - "התקן").
 
התקן מגדיר מהו [[מלכ"ר]] וכן גם מונחים בסיסים אחרים, בהם "נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה" ו-"הגבלה בעלת אופי זמני". בהמשך מציין התקן אילו דוחות נדרשים מלכ"רים להפיק, אופן סיווג הנכסים והתחייבויות בדוחות אלו ו[[בסיס דיווח|בסיס הדיווח]]. בנוסף, התקן מתייחס לנכסים המתקבלים ללא תמורה, תרומות [[אנונה (תשלום)|אנונה]], מיסים, דוחות כספיים מאוחדים ועסקאות עם צדדים קשורים.
 
== דוחות כספיים ==
התקן אינו מתייחס לשאלת חובת הדיווח, ומשאיר אותו בידי המחוקק אשר קובע ב[[חוק העמותות|חוק העמותות, תש"ם-1980]] מי חייב בהגשת דוחות כספיים. התקן למעשה קובע כיצד יש לערוך את הדוחות הכספיים - עבור מלכ"רים החייבים בהגשה על פי החוק האמור. התקן קובע אלו דוחות יכללו:
# [[מאזן]]
# [[דוח על הפעילויות]]
# [[דוח על השינויים בנכסים נטו]]
# [[דוח על תזרימי המזומנים]]
ומציין כי יש להגיש את הדוחות הכספיים בצירוף הביאורים, בדומה לדוחות כספיים של [[חברה (תאגיד)|חברה בע"מ]].
 
== מבנה המאזן ==