הבדלים בין גרסאות בדף "תקן חשבונאות מספר 5"

אין תקציר עריכה
 
== מבנה הדוחות הכספיים ==
המאזן מוצג באופן דומה לזה של חברה, כאשר ההבדל העיקרי הוא בהון העצמי. למלכ"ר אין הון עצמי, ולפיכך ההצגה בסעיף זה היא שונה. יש לחלק את יתרת ההון (ההפרש בין הנכסים נטו להתחייבויות נטו) למספר יתרות, כדלקמן:
* נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה
* נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני
* נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע