הארגון העולמי למשפט רפואי – הבדלי גרסאות

לאורך השנים הצטיינה ישראל בנציגות משמעותית בקונגרסים הבינלאומיים של הארגון, בחברים ובנושאי תפקידים שונים בקרב הארגון. כמו כן, מאמרים רבים פרי עטם של מומחים ישראליים פורסמו לאורך השנים בכתב העת של הארגון.
 
כתב העת הרשמי של הארגון הוא Medicine and Law שיוצא לאור מאז שנת 1980. כתב העת הוא רבעון (4 כרכים בשנה) המפורסם באנגלית ויוצא כעת לאור באמצעות ההוצאה לאור המשפטית HeinOnLine. מייסד כתב העת: פרופ' אמנון כרמי (ישראל). עורך אחראי כיום: ד"רפרופ' מוחמדרוי ותדברן (ישראלאוסטרליה).
 
החל משנת 2009, מפרסם הארגון איגרת מידע לחבריו הכוללת גם היא מאמרים פרי עטם של חברי הארגון, המדווחים על חידושים בתחום המשפט הרפואי בארצם (פסקי דין בעלי חשיבות, חוקים חדשים ו/או דיונים המתנהלים בארצם בתחום באותה העת).
משתמש אלמוני