הבדלים בין גרסאות בדף "נציבות קבילות החיילים"

מ (בוט החלפות: מכני)
(←‏בירור הקבילה: לא עדכני)
כל קבילה מתבררת במחלקת הבירור על ידי ראש צוות - קצין בדרגת סא"ל, קצינים מקצועיים ומשפטנים.
הצוות שומר על חיסיון מלא בעבודתו, בעיקר בכל הקשור לצנעת הפרט.
הוא אוסף עדויות בכתב ובאופן בלתי אמצעי, כמו כן נערכים עימותי גרסאות בין קובלים לנקבלים במידת הצורך, ובמקרים מסוימים אף מגיע הצוות ליחידה על מנת לעמוד מקרוב ולהתרשם מהממצאים שעלו במהלך הבירור. ראש מחלקת הבירור הנוכחית היא אל"ם שרון ניר.
 
נציב הקבילות שמצא שקבילה מעוררת על פניה חשד שנעברה עבירה, רשאי להעביר את הקבילה, כולה או מקצתה, ל[[הפרקליט הצבאי הראשי|פרקליט הצבאי הראשי]].
לאחר סיום הבירור נקבע האם הקבילה הייתה מוצדקת או לא, ואז מורה הנציב כיצד ליישם את המלצותיו. הטיפול בקבילות יכול להביא לאחת משלוש המלצות: הסברה והטעמה של הפקודות הקיימות בעניין שבעטיו הוגשה הקבילה; שינוי הפקודות או הנהלים; ונקיטת אמצעים פיקודיים נגד מפקדים שלא פעלו כנדרש.
 
ככלל, המלצת הנציב היא הנחייה לביצוע ואינה ניתנת לערעור, ורק הרמטכ"ל, בתיאום עם הנציב, מוסמך לחרוג מנוהל זה. עד היום, בכל השנים שבהן קיים מוסד הנציבות, לא ניצלו הרמטכ"לים, ולו פעם אחת, סמכות זאת כדי לחרוג מהמלצות הנציב.
 
==נציבי קבילות החיילים==