עוצמה סטטיסטית – הבדלי גרסאות

ניתוח מקדים או רטרוספקטיבי
 
ניתוח עוצמה סטטיסטית יכול להעשות לפני- ניתוח מקדים (''a priori''\ prospective) או אחרי-ניתוח רטרוספקטיבי (''post hoc''\ retrospectivi) אחרי ניתוח הנתונים. ניתוח מקדים נערך לפני ניתוח הנתונים של המחקר, ובדרך כלל משיג עוצמה סטטיסטית מספיקה. ניתוח רטרוספקיטיבי נערך אחרי שהמחקר נערך והתקבלו התוצאות, והוא עושה שימוש בגודל האפשט וגודל המדגם כדי לקבוע את העוצמה של המחקר, על בסיס ההנחה כי גודל האפקט במדגם שווה לזה באוכלוסייה. התועלת בניתוח מקדים לעוצמה סטטיסטית במערך מחקר ניסויי הוא מקובל בעולם; בעוד, ניתוח רטרוספקטיבי שנוי במחלוקת בקרב החוקרים.
 
== תוכנות לניתוח עוצמה סטטיסטית ==
* Everitt, B. S., & Skrondal, A. (2002). The Cambridge dictionary of statistics.''Cambridge: Cambridge''
* (Hoenig, J. M., & Heisey, D. M. (2001). The abuse of power. ''The American Statistician'', ''55''(1
* Thomas, L. (1997) Retrospective power analysis. ''Conservation Biology'' 11(1):276–280
* Weisburd, D., & Britt, C. (2014). Defining the Observed Significance Level of a Test: A Simple Example Using the Binomial Distribution. In ''Statistics in Criminal Justice'' (pp. 145-170). Springer US.
 
11

עריכות