הבדלים בין גרסאות בדף "תקן חשבונאות מספר 5"

מ
בוט החלפות: \1על ידי
מ (ניסוח, קישורים פנימיים)
מ (בוט החלפות: \1על ידי)
** <u>נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע</u> - נכסים אשר התקבלו עם התניה שאינה פוקעת, כגון קבלת [[פיקדון]] בסך מיליון ש"ח כתרומה, כאשר התורם מאפשר לעמותה ליהנות מהריבית בלבד, ולא מהקרן.
* <u>נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה</u>
** <u>נכסים נטו שלא יועדו ע"יעל ידי המלכ"ר</u> - יתר הנכסים נטו.
** <u>נכסים נטו שיועדו ע"יעל ידי המלכ"ר</u> - נכסים נטו אשר יועדו באופן רשמי על ידי המלכ"ר לשימוש מסוים. לדוגמה, מלכ"ר מחליט לתרום מיליון ש"ח לבית חולים אשר טרם עשה זאת.
** <u>נכסים נטו ששימשו לרכישת רכוש קבוע</u> - שווה ערך ל[[עלות מופחתת|עלות המופחתת]] של ה[[רכוש קבוע|רכוש הקבוע]] ב[[מאזן]].
 
במילים אחרות, יתרת הנכסים נטו מאפשרת לקוראי הדוח להבין מהן משאבי המלכ"ר, האם הוקצו לשימוש מסוים ומהי יתרת הנכסים נטו שטרם נוצלה (נכסים נטו שלא יועדו ע"יעל ידי המלכ"ר).
 
=== דוח על הפעילויות ===
 
=== דוח על השינויים בנכסים נטו ===
דוח זה מקביל ל[[דוח על השינויים בהון העצמי]], והוא מציג את השינויים בנכסים נטו במהלך השנה. הדוח כולל את עודף ההכנסות על ההוצאות ([[רווח]]); שחרור או תוספת של נכסים אשר קיימת לגביהן הגבלה; רישום הוצאות ה[[פחת]] כמיון מיתרת נכסים נטו ששימשו לרכישת רכוש קבוע ליתרת נכסים נטו שלא יועדו ע"יעל ידי המלכ"ר, וכל תנועה אחרת המשפיעה על יתרת הנכסים נטו.
 
התקן מאפשר להציג דוח משולב של דוח על הפעילויות יחד עם הדוח על השינויים בנכסים נטו.