הבדלים בין גרסאות בדף "יקותיאל יהודה גרינוולד"

* טויזנט יאר אידיש לעבן אין אונגארן, ניו יורק, 1945. ({{HebrewBooks||טויזנט יאר אידיש לעבן אין אונגארן|3383}}) {{יידיש}}
* היהודים באונגאריא, ואץ', 1913.
* אח לצרה (על דיני [[אבלות (יהדות)|אבלות]]), [[סנט לואיס]] תרצ"ט. ({{HebrewBooks||אח לצרה|2855}})
* כל בו על אבלות: מבאר ומסדר כל הלכות דינים ומנהגים מיום שנחלה האדם עד תום ימי אבלות ..., ניו יורק 1965. ({{HebrewBooks||כל בו על אבלות|2825}})
* לפלגות ישראל באונגריא: מצב התורה בארץ אונגריא, מלחמת היראים בבעלי הריפורס... ובסוף הספר קונטרס זכר צדיק, דעווא, תרפ"ט 1929.