הבדלים בין גרסאות בדף "דוח רווח והפסד"

←‏מבנה הדוח: סעפים -> סעיפים
(- דוח על הרווח הכולל. סתם מבלבל לכלול את זה במשפט הפותח. אם בכל זאת רוצים להוסיף נא לפתוח נושא בדף השיחה.)
(←‏מבנה הדוח: סעפים -> סעיפים)
באופן כללי, הדוח מוצג בצורה רב-שלבית, זאת לעומת האפשרות לקיים הצגה בשלב אחד, שבה מפחיתים את כל ההוצאות בבת אחת מכלל ההכנסות. חלוקת דוח רווח והפסד לשלבים מאפשרת לקוראי הדוחות הכספיים לנתח את מקורות הרווח של החברה - איזו פעילות רווחית ואיזו לא, מהן ההוצאות שבהן כדאי או ניתן לקצץ, כיצד ניתן לייעל את הפעילות והאם כדאי להשקיע בחברה. המבנה המוצג להלן הוא של דוח רווח והפסד פשוט יחסית וכללי. ישנן חברות שבהן מבנה דוח רווח והפסד מורכב יותר.
 
הערה: כנהוג בחשבונאות, נהוג להציג הוצאות ו/או הפסדים בתוך סוגריים, כלומר יתרה בזכות. מונחים בתוך סוגריים מייצגים התחייבויות של החברה בסעפיםבסעיפים מאזניים והוצאות בדוח רוו"ה.
 
* בשלב הראשון מחושב '''[[רווח גולמי]]''' ([[ברוטו]]). חישוב זה נעשה באמצעות ניכוי [[עלות המכר]] קרי עלויות [[ייצור]] המוצר או עלות קנייתו, מה[[הכנסה]] הנובעת ממכירתו. אם כן, עלות המוצר בחברה יצרנית כוללת את כל הפעולות הקשורות לתהליכי הייצור המוגמר: קניית [[חומר גלם|חומרי גלם]], תהליכי העיבוד, עבודות חוץ וכדומה. לעומת זאת, בעסק מסחרי העלות כוללת את מחיר הרכישה של המוצר והוצאות שנלוות לה (הוצאות [[הובלה]], [[מכס]] וכיוצא בזה).
משתמש אלמוני