הבדלים בין גרסאות בדף "עוצמה סטטיסטית"

P-1 --> 1-P
(P-1 --> 1-P)
'''עוצמה סטטיסטית''' היא הסיכוי לדחיית השערת האפס (H<sub>0</sub>) במחקר על בסיס נתוני המדגם וקביעה כי יש קשר בין המשתנים באוכלוסייה, כאשר הקשר/הבדל אכן קיים במציאות.
 
למעשה עוצמה סטטיסטית היא <math>1-P</math> כאשר P מייצג את הסיכוי לטעות מסוג שני (β). כאשר הסיכוי לטעות מסוג שני (β) נמוך וקרוב ל-0 העוצמה הסטטיסטית תגדל, וכאשר הסיכוי לטעות מסוג שני (β) גבוה, וקרוב ל-1 העוצמה הסטטיסטית תקטן. ככל שהמחקר שנערך רגיש יותר העוצמה הסטטיסטית גבוהה יותר והסיכוי לטעות מסוג β קטן יותר. יש שמסמנים את הערך של העוצמה הסטטיסטית כ-π.
 
=== דרכים להגדלת העוצמה הסטטיסטית ===
משתמש אלמוני