הבדלים בין גרסאות בדף "השכר הממוצע בישראל"

מ
מ (בוט החלפות: העלייה)
מדד משרות השכיר - הוא מספר השכירים (הקבועים והארעיים) המופיעים בגיליונות השכר של חברות ומוסדות , שעבדו באותו חודש לפחות יום אחד (או נעדרו זמנית בתשלום). שכירים שמופיעים בגיליונות השכר של יותר ממוסד אחד באותו חודש - נספרים כמספר הפעמים שהם מופיעים. מכאן שלמעשה מתייחסים הנתונים למספר משרות השכיר שבעבורן שולמה משכורת באותו חודש ולא למספר השכירים בפועל.
 
הנתונים נאספים על ידי מדגם מקרב העובדים הישראלים המכסה כ- 65% מסך כל משרות השכיר בישראל ו- 78% מסך כל משרות השכירים עובדי חו"ל.
 
==השכר הממוצע==
 
מדד זה מוגדר בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 באופן הבסיסי הבא -
השכר הממוצע הנוהוא הצירוף של שניים אלה:
* בסיס החישוב - ה[[ממוצע]] החודשי של השכר הממוצע למשרת שכיר בשלושת החודשים האחרונים שלגביהם היו נתונים בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום שקדם ליום העדכון.
* התוספות לבסיס - תוספת לממוצע השכר בשיעור תשלום [[תוספת יוקר|תוספת היוקר]] שניתנה בתקופה שמתום שלושת החודשים ששימשו בסיס לחישוב ממוצע השכר ועד ליום העדכון.
 
==השכר הממוצע במשק==
בפרסומים של משרדי ממשלה ובנק ישראל מחושב בדרך כלל מדד השכר הממוצע במשק על ידי מיצוע שלושת החודשים האחרונים שלגביהם פירסמהפרסמה הלמ"ס את מדד השכר הממוצע למשרת שכיר. החישוב נעשה בדרך זו מטעמי נוחות ומעצם העובדה שהתוספות השונות זניחות בדרך כלל ואינן משפיעות על איכות המסקנות.
 
==ביקורת על השימוש בשכר הממוצע==