הבדלים בין גרסאות בדף "סטטיקה"

נוספו 326 בתים ,  לפני 4 שנים
←‏דוגמאות לניתוח מערכות בסטטיקה: ריכוז תמונות באמצעות תב' תמונות מרובות, מחיקת משפט שלא קשור לסטטיקה, הגהה חלקית, עריכת נוסחאות
(←‏דוגמאות לניתוח מערכות בסטטיקה: ריכוז תמונות באמצעות תב' תמונות מרובות, מחיקת משפט שלא קשור לסטטיקה, הגהה חלקית, עריכת נוסחאות)
 
== דוגמאות לניתוח מערכות בסטטיקה ==
=== גוף על שולחן מישור===
על גוף העומדהמושפע עלמ[[כוח שולחןהכובד]] אושל כל משטח אחר פועל כוחכדור המשיכההארץ, ולפילפי החוק השני של ניוטון <math>F=ma</math> הוא אמור לנוע מטה בתאוצה g. בפועלאם הגוף יוצב על מישור הוא ימצא במנוחה, תופעה המוסברת על ידי [[כוח נורמלי]] N שהשולחן בתגובהשהמישור מפעיל בתגובה (החוק השלישי של ניוטון, חוק הפעולה והתגובה) בגודל זהה ובכיוון הפוך, כך ששקול הכוחות הפועלים על הגוף הוא אפס.
[[תמונה:Normalmg.JPG|שמאל|ממוזער|250px|כשלא פועלים כוחות חיצוניים אנכים, N=mg]]
{{תמונות מרובות
על גוף העומד על שולחן או כל משטח אחר פועל כוח המשיכה, ולפי החוק השני של ניוטון <math>F=ma</math> הוא אמור לנוע מטה בתאוצה g. בפועל הגוף במנוחה, תופעה המוסברת על ידי כוח נורמלי N שהשולחן בתגובה מפעיל (החוק השלישי של ניוטון, חוק הפעולה והתגובה) בגודל זהה ובכיוון הפוך, כך ששקול הכוחות הפועלים על הגוף הוא אפס.
| ישור = מרכז
[[תמונה:Normalmgfd.JPG|שמאל|ממוזער|250px|כשלוחצים על גוף כלפי מטה, הנורמל שווה לסכום הmg והכוח הלוחץ]]
| כיוון = אופקי
|כותרת= גוף על מישור במצבי עמיסה שונים
 
| תמונה3 =Normalmg.JPG
[[תמונה:normalmgfu.JPG|שמאל|ממוזער|250px|כשמפעילים על גוף כוח כלפי מעלה, כוח הנורמל יהיה שווה להפרש הmg עם הכוח]]
| רוחב3 =250
[[תמונה:Normalmg.JPG|שמאל|ממוזער|250px| הערה3 =כשלא פועלים כוחות חיצוניים אנכים, N=mg]]
 
| תמונה2 =Normalmgfd.JPG
| רוחב2 =250
[[תמונה:Normalmgfd.JPG|שמאל|ממוזער|250px| הערה2 =כשלוחצים על גוף כלפי מטה, הנורמל שווה לסכום הmg והכוח הלוחץ]]
 
| תמונה1 =normalmgfu.JPG
| רוחב1 =250
[[תמונה:normalmgfu.JPG|שמאל|ממוזער|250px| הערה1 =כשמפעילים על גוף כוח כלפי מעלה, כוח הנורמל יהיה שווה להפרש הmg עם הכוח]]
}}
===גוף תלוי ===
 
[[תמונה:tmg.jpg|שמאל|ממוזער|250px|חפץ התלוי על חוט אינו נופל מכיוון שהחוט מפעיל כוח T השווה בגודלו שלmg]]
מצב של גוף התלוי על חוט שאינוואינו נופל מוסבר על ידי כוח שמופעל על הגוף הקרוי מתיחות T, הנובע מאלסטיות המשטח או החוט, חוט לא אלסטי מספיק יקרע ומשטח לא מספיק אלסטי יישבר.
 
=== מסות קשורות על מישור ===
[[תמונה:Mmh.JPG|שמאל|ממוזער|250px|מכיוון שמסת החוט זניחה, המתיחות לאורכה שווה והיא מפעילה כוח שווה בגודלו על שני הגופים]]
נתון מצב בו שתי [[מסה|מסות]] M ו -m הקשורותקשורות אחת לשנייה בחוט, ומפעילים כוח F על M כוח F, הגורם ושניהםלשתיהן זזיםלזוז.
אם יוזנח כוח החיכוך אינטואיטיבית, יש לבחון אותן כגוף אחד ושהתאוצה תהיה F/m+M.
וניתןניתן להוכיח על פי החוק השני של ניוטון כי הכוחות האופקיים שפועלים על M הם T שמושך אחורה ו-F שמושך קדימה (האנכיים, כלומר כבידה ונורמלי מקזזים זה את זה). הםבאופן T שמושך אחורה ו F שמושך קדימה.דומה, הכוח היחיד שפועל על m הוא T, לכן
 
:<math>
T=ma
\begin{array}{lcl}
 
T & = & ma \\
F-T & = & Ma
\end{array}
</math>
 
נחבר את המשוואות ונקבל
:<math>F=a \cdot (M+m)</math>
 
ומכאן:
(F=a(M+m
:<math>
 
\ a = \frac {F}{M+m}</math>
ולכן
(התאוצה זהה לשני הגופים, בהנחה שאין חיכוך וכל עוד F גדול או שווה לאפס)
 
a=F/M+m
 
(התאוצה זהה כמובן לשני הגופים)
 
=== מכונת אטווד ===