הבדלים בין גרסאות בדף "הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין"

סקריפט החלפות (תל אביב, על ידי, על פי, בית משפט השלום)
(סקריפט החלפות (תל אביב, על ידי, על פי, בית משפט השלום))
'''אגף רישום והסדר מקרקעין''' הוא אגף ב[[משרד המשפטים]] המנהל את [[מרשם המקרקעין]] ב[[ישראל]]. האגף ידוע בשם [[טאבו (מקרקעין)|טאבו.]]
 
האגף פועל באמצעות תשע לשכות רישום מקרקעין אזוריות אשר במקביל אליהן מתקיימות לשכות מפקחי מקרקעין בעלי סמכויות שיפוטיות בנושאים הנוגעים לרישום מקרקעין ולסכסוכים בבתים משותפים. סמכויות המפקחים מקבילות לסמכויות שופטים בבית משפט השלום. כן מפעיל האגף חמש לשכות הסדר מחוזיות העוסקות בהסדרת קרקעות, שטרם הוסדרו, בהתאם ל[[שיטת טורנס]].
 
בראש האגף עומד הממונה על המרשם (מנהל האגף), האחראי, יחד עם צוות העובדים בהנהלת האגף, להפעלתן התקינה של כל לשכות האגף בכל תחומי אחריותן המנהלית והמשפטית.
 
== תחומי פעילות עיקריים ==
 
==== רישום מקרקעין ====
תשע לשכות רישום מקרקעין, בירושלים, תל- אביב, חיפה, פתח-תקווה, נצרת, נתניה, באר-שבע, חולון ורחובות. שלוש שלוחות בחדרה, אשדוד ועכו.
 
לשכת רישום מקרקעין אחראית על ניהול פנקסי המקרקעין ותיקי הפעולה המכילים את אוסף התעודות והמסמכים ששימשו יסוד לרישום. בלשכות הרישום מבוצעות עסקאות ופעולות הנרשמות בפנקסי המקרקעין, ביניהן מכר, חכירות, הערות אזהרה, ירושות, משכנתאות, פעולות תכנון, זיקות הנאה, זכות קדימה, צווים של בתי משפט ורשויות אחרות ועוד. פעולות נוספות הנמצאות באחריות הלשכות  הן הנפקת נסחי רישום מפנקסי המקרקעין ומתן עיונים באוסף התעודות. חשוב לציין כי פנקסי המקרקעין נגישים כיום בצורה באמצעות מחשוב ולכן מתבצעות כל הפעולות בלשכות הרישום באמצעות מערכת ממוחשבת.
 
==== מפקחים על רישום מקרקעין ====
תשע לשכות מפקחים על רישום המקרקעין: בירושלים, תל- אביב, חיפה, פתח-תקווה, נצרת, נתניה, באר-שבע, חולון ורחובות. שלוש שלוחות בחדרה, אשדוד ועכו. כמו כן, דיונים שיפוטיים הנוגעים לבתים משותפים שבתחום אילת, מתקיימים עפ"יעל פי קביעת לשכת המפקח על רישום המקרקעין באר-שבע, באילת.
 
[[חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969]], מקנה למפקחים על רישום מקרקעין סמכויות שיפוטיות ומנהליות גם יחד. במסגרת סמכויותיהם המנהליות כלולים בין השאר הנושאים הבאים: מתן צווים לרישום בפנקס הבתים המשותפים, תיקון צווים והכרעה בהתנגדויות לתיקונים, ביטול רישומו של בית משותף. מתן החלטות עפ"יעל פי חוק המקרקעין ותקנותיו, כגון: תיקוני טעויות סופר, ביטול זכויות ועוד.​​ בסמכותם השיפוטית של המפקחים על רישום המקרקעין לדון ולפסוק בסכסוכים בין בעלי דירות בבתים משותפים ובדיונים בסכסוך. מוקנות להם עפ"יעל פי החוק, כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלוםהשלום הדן בתביעה אזרחית. סמכויות נוספות של המפקח על רישום מקרקעין שניתן לכנותן מעין שיפוטיות, הן להורות על רישום ראשון, תיקון רישום שטח וחידוש רישום מקרקעין שרישומם הושמד או טושטש. ערעורים על פסקי הדין הניתנים ע"יעל ידי המפקחים מוגשים לבית המשפט המחוזי.
 
==== הסדר זכויות במקרקעין ====
חמש לשכות הסדר מקרקעין, בירושלים, תל- אביב, חיפה, נצרת ובאר-שבע. שלוחה בעכו.
 
​הסדר זכויות הקניין החל בארץ ישראל בשנת 1928, עפ"יעל פי פקודת הקרקעות (סידור זכות הקניין) ומבוסס על יחידת רישום, המהווה חלקה בגוש רישום שתכלול בתוכה את כל זכויות הקניין ומבוססת על מדידה מדויקת הקשורה לרשת ארצית והניתנת לזיהוי ושיחזור המדידה בכל עת. גוש רישום יכול להוות חלקה אחת או יותר. בפקודת הקרקעות סידור זכות הקניין הוכנסו תיקונים רבים. ובשנת 1969 הפקודה פורסמה בנוסח חדש הנקראת- [[פקודת הסדר זכויות במקרקעין]] [נוסח חדש], התשכ"ט- 1969 שנכנסה לתוקף  ב 1 ינואר 1970.
 
== פעולות האגף ==
בסמכותם השיפוטית של המפקחים על רישום המקרקעין לדון ולפסוק בסכסוכים בין בעלי דירות בבתים משותפים, הן בתים שנרשמו בפנקס הבתים המשותפים והן בתים שטרם נרשמו.
 
למפקח הדן בסכסוך הוקנו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלוםהשלום הדן בתביעה אזרחית. החלטת המפקח בסכסוך וצו ביניים שניתן על ידו, דינם לעניין אכיפה והוצאה לפועל ולעניין סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט, כדין פסק דין או צו ביניים של משפט שלום.
 
'''5. הסדר זכויות הקניין במקרקעין שבתחומי המדינה'''