פתיחת התפריט הראשי

שינויים

←‏היסטוריה חקיקתית: תיקנתי דקדוק
ה[[קודקס]] הראשון שהגדיר את המשפט הפלילי ב[[ארץ ישראל]] היה קודקס פלילי עות'מאני שהושפע מתערובת של החוק המוסלמי והקודקס הצרפתי. ב-[[1936]] ביטלו הבריטים את הקודקס הפלילי העות'מאני, והכניסו לתוקף את פקודת החוק הפלילי, 1936, שהייתה מבוססת על המשפט הפלילי האנגלי.
 
עם הקמת מדינת ישראל נוצרה המשכיות של החוק שהיה קיים ערב הקמת המדינה. במהלך השנים מאז הקמת המדינה נעשו תיקונים לא מעטים, ורובם לא נעשו בחלק הכללי אלא בחלק הספציפי של פקודת החוק הפלילי, בחלק הלליהכללי הוחלף פרק ה[[ענישה]], ולפעמים בוטלו עונשים מסוימים והוספו עונשים חדשים.
בשנת [[1977]] לקחה [[ועדת חוקה חוק ומשפט]] של [[הכנסת]] את פקודת החוק הפלילי, ביצעה [[קודיפיקציה]] של דיני העונשין, שילבה בה את כל התיקונים לחוק העונשין, ויצרה את '''חוק העונשין, התשל"ז-1977''', שהוא [[נוסח חדש]] ו[[נוסח משולב]] של החקיקה שקדמה לו.
4

עריכות