דמוגרפיה של העולם – הבדלי גרסאות

לפי נתוני הOECD ב2012 כ0.6% מאוכלוסיית העולם או 42 מיליון איש החזיקו בהון שערכו מעל למיליון דולר [http://www.oecd.org/site/worldforumindia/Davies.pdf] .כ12 מיליון מתוכם הם מיליונרים לפי נתוני דוח העושר העולמי [https://www.worldwealthreport.com/reports/hnwi_population] על פי החזקת אחזקות ונכסים מלבד מקום מגוריהם המרכזי שערכם עולה על מיליון דולר .
 
קיימים פערים משמעותיים בחלוקת ההון העולמי הנמדדים לפי מדד ג'יני עולמי של 0.893 לפי דוח הoecd לחלוקת הון ,חלוקה הרבה פחות שיוויונית מחלוקת ההכנסהההכנסות העולמית שהוערכה ב2009 בידי הcia ב 0.38 בלבד בהשוואה [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2172.html]. דוגמה לאי השיוויון בהון ניתן לראות בעובדה כי 85 העשירים בעולם מחזיקים נכון ל2014 כמות זהה של הון לחיציון התחתון של העולם המהווה 3.5 מליארד בני אדם .[http://www.forbes.com/sites/laurashin/2014/01/23/the-85-richest-people-in-the-world-have-as-much-wealth-as-the-3-5-billion-poorest/#d67fcd5324bb]
 
ה0.6% העליון המהווה 42 מיליון איש החזיק ב2012 ב39.3% מההון העולמי לעומת 32.3% ל4.4% הבאים המהווים 331 מיליון בני אדם לעומת 28.4% ל 95% הנותרים המווים 6,734 מיליון בני אדם .
1,249

עריכות