הבדלים בין גרסאות בדף "טעמי המנהגים ומקורי הדינים"

מ ((2802) שחזור הבוט - לגרסא של משתמש:בריאן)
מצעירותו התעניין במנהגי ישראל, והחל ללקט את המנהגים ומקורותיהם. גם לאחר הוצאת ספרו לראשונה המשיך במפעלו והוציא שש מהדורות, בהן הורחב הספר מאד.
 
הקפדתו האישית על שמירת המנהגים משתקפת מסיפורו על הקפדתו במנהג [[תענית בכורות]]: "פעם אחת, שנת [[1902ה'תרס"ב|בסת"ר]], מחמת טרדת ה[[שחיטה]] שכחתי לגמרי מן התענית... והתעניתי אחר [[פסח|הפסח]] [[בה"ב]], הגם שלא אכלתי רק מיני תרגימא, וה[[בית יוסף]] כתב בשם התניא להקל במיני תרגימא, מכל מקום לא נחה דעתי בזה... ובשנה השנית, אף שהתענית היה נדחה, כי חל [[ערב פסח]] ב[[שבת]], וגם היה לי [[סיום מסכת|סיום על מסכתא]], התעניתי גם כן".{{הערה| "ענייני פסח", סימן תצא}}
 
בתו ושבעת בניו וכן רבים מנכדיו נספו ב[[שואה]], אולם אחד מנכדיו, משה שפרלינג, ששרד, עלה [[ארץ ישראל|לארץ ישראל]], והדפיס את הספר בעריכה מחודשת בהוצאת אשכול, עם הוספות (ראו להלן), עם מבוא קצר על תולדות המחבר.