פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין שינוי בגודל, לפני 3 שנים
מ
ה[[קודקס]] הראשון שהגדיר את המשפט הפלילי ב[[ארץ ישראל]] היה קודקס פלילי עות'מאני שהושפע מתערובת של החוק המוסלמי והקודקס הצרפתי. ב-[[1936]] ביטלו הבריטים את הקודקס הפלילי העות'מאני, והכניסו לתוקף את פקודת החוק הפלילי, 1936, שהייתה מבוססת על המשפט הפלילי האנגלי.
 
עם הקמת מדינת ישראל נשאר ככלל על כנו המשפט שהיה קיים ערב הקמת המדינה ועל כן פקודת החוק הפלילי נותרה בתוקף. במהלך השנים מאז הקמת המדינה נעשו תיקונים לא מעטים, בעיקר על ידי חקיקת חוקים חדשים שקבעו עבירות בתחומים מסויימיםמסוימים במקום העבירות שבפקודה וכן החלפת פרק ה[[ענישה]] שבפקודה בחוק חדש של דרכי ענישה.
בשנת [[1977]] שולבו החוקים השונים עם נוסח עברי של פקודת החוק הפלילי תוך [[קודיפיקציה]] של דיני העונשין, והתגבשו ליצירת '''חוק העונשין, התשל"ז-1977''', שהוא [[נוסח חדש]] ו[[נוסח משולב]] של החקיקה שקדמה לו.