פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 123 בתים, לפני 3 שנים
מ
 
==היסטוריה חקיקתית==
ה[[קודקס]] הראשון שהגדיר את המשפט הפלילי ב[[ארץ ישראל]] היה קודקס פלילי עות'מאני שהושפע מתערובת של החוק המוסלמי והקודקס הצרפתי. ב-[[1936]] ביטלו הבריטים את הקודקס הפלילי העות'מאני, והכניסו לתוקף את פקודת החוק הפלילי, 1936,{{הערה|[http://www.nevo.co.il/law_html/law21/PG-0652-1.pdf פקודת החוק הפלילי, 1936], באתר "נבו"}} שהייתה מבוססת על המשפט הפלילי האנגלי.
 
עם הקמת מדינת ישראל נשאר ככלל על כנו המשפט שהיה קיים ערב הקמת המדינה ועל כן פקודת החוק הפלילי נותרה בתוקף. במהלך השנים מאז הקמת המדינה נעשו תיקונים לא מעטים, בעיקר על ידי חקיקת חוקים חדשים שקבעו עבירות בתחומים מסוימים במקום העבירות שבפקודה וכן החלפת פרק ה[[ענישה]] שבפקודה בחוק חדש של דרכי ענישה.