תבנית:טבלת הדחות האח הגדול 2 – הבדלי גרסאות

אין תקציר עריכה
|-
! אלירז
| style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה''|| style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה''|| סתיו{{ש}}יוסף ||סתיואביב{{ש}}יהודהסתיו || יוסף{{ש}} סתיו || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' || איילהיוסף{{ש}}יוסףאיילה || style="background:#CEF5CB" | ילנהגואל{{ש}}יובלאלין || סער{{ש}}שרה || תומר{{ש}}איילה || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' || style="background:#C0C0C0"| ''ללא {{ש}} הדחה'' || איילה{{ש}}סער || איילה{{ש}}סער || סער{{ש}}ארז || colspan="2" style="background:#FBF373" | '''הזוכה'''<br>(יום 110)|| style="background:#FA8072" style="background:#FBF373" | 5
|-
! סער
| style="background:#C0C0C0"| ''ללא {{ש}} הדחה''||style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' || ג'י{{ש}}יוסף || יוסף{{ש}}ארז ||יוסף{{ש}}אלין || style="background:#C0C0C0" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || יוסף{{ש}}אלין || style="background:#CEF5CB" | אוריאיילה{{ש}}אירינהתומר || יהודיתגואל{{ש}}שיאלירז|| הילה{{ש}}אלירז || style="background:#C0C0C0" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || style="background:#C0C0C0" | ''ללא{{ש}} הדחה'' || הילה{{ש}}אלין || אלין{{ש}}אלירז || אלין{{ש}}אלירז || colspan="2" style="background:#FBF373" | '''מקום שני'''<br>(יום 110)|| style="background:#FA8072" style="background:#FBF373" | 5
|-
! אלין
| style="background:#FBF373" | ''משימה{{ש}}הושלמה''|| style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' || אביב{{ש}}ארז || ארז{{ש}}פותנה || יוסף{{ש}}סתיו || style="background:#C0C0C0" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || סער{{ש}}איילה || style="background:#CEF5CB" | אמיראלירז{{ש}}עמיתגואל || סער{{ש}}איילה || תומר{{ש}}איילה || style="background:#C0C0C0" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || style="background:#C0C0C0" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || ארז{{ש}}איילה || איילה{{ש}}פותנה ||ארז{{ש}}סער || colspan="2" style="background:#FBF373" | '''מקום שלישי'''<br>(יום 110)|| style="background:#FA8072" style="background:#FBF373" | 6
|-
! פותנה
| style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה''|| style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה''|| שרה{{ש}}סתיו || אביב{{ש}}יוסף || יוסף{{ש}}שרה || style="background:#C0C0C0" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || שרה{{ש}}יוסף || style="background:#CEF5CB" | עומראלירז{{ש}}ולדימירגואל || תומר{{ש}}שרה || תומר{{ש}}עדנה || style="background:#C0C0C0" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || style="background:#C0C0C0" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || הילה{{ש}}ארז || ארז{{ש}}איילה || אלין{{ש}}ארז || colspan="2" style="background:#FBF373" | '''מקום רביעי'''<br>(יום 110)|| style="background:#FA8072" style="background:#FBF373" | 4
|-
! גואל
| style="background:#C0C0C0"| ''ללא {{ש}} הדחה''|| style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' || אביב{{ש}}ג'י || אביב{{ש}}ארז || יוסף{{ש}}שרה || style="background:#C0C0C0" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || יוסף{{ש}}ארז || style="background:#CEF5CB" | בוריסאלירז{{ש}}שרוןאלין || סער{{ש}}איילה || סער{{ש}}תומר || style="background:#C0C0C0" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || style="background:#C0C0C0" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || ארז{{ש}}איילה || ארז {{ש}}איילה || ארז{{ש}}סער || colspan="2" style="background:#FBF373" | '''מקום חמישי'''<br>(יום 110)|| style="background:#FA8072" style="background:#FBF373" | 3
|-
! ארז
| style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה''|| style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' || גואל{{ש}}פותנה || גואל{{ש}}פותנה || גואל{{ש}}אלין || style="background:#C0C0C0" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || אלין{{ש}}איילה || style="background:#CEF5CB" | רועיסער{{ש}}גיאתומר || אליןגואל{{ש}}גואלאלין || גואל{{ש}}אלין || style="background:#C0C0C0" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || style="background:#C0C0C0"| ''ללא{{ש}}הדחה''|| אלין{{ש}}גואל || אלין{{ש}}אלירז || גואל{{ש}}אלין || style="background:#FA8072" colspan="2" | ''הדחה''<br />(יום 105)|| style="background:#FA8072" | 5
|-
! איילה
| style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה''||style="background:#C0C0C0" |''ללא {{ש}} הדחה'' || בנצי{{ש}}יוסף || יוסף{{ש}}בנצי || יוסף{{ש}}סתיו || style="background:#C0C0C0" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || שרה{{ש}}אלין || style="background:#CEF5CB" | תומרסער{{ש}}רפאלתומר || אלירז{{ש}}הילה || אלירזהילה{{ש}}הילהאלירז || style="background:#C0C0C0" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || style="background:#C0C0C0"| ''ללא{{ש}}הדחה'' || הילה{{ש}}אלין || אלין{{ש}}אלירז || style="background:#FA8072" colspan="3" | ''הדחה''<br />(יום 98)|| style="background:#FA8072" | 7
|-
! הילה
|-
! עדנה
| colspan="6" | ''טרם נכנסה לבית'' || style="background:#FBF373" | שרה,{{ש}}אלירז || style="background:#CEF5CB" | אילנהאלירז,{{ש}}טטיאנהגואל || שרה,{{ש}}תומר || תומר,{{ש}}סער || style="background:#C0C0C0" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || style="background:#FFCCFF" colspan="6" | ''עזיבה''<br />(יום 78)|| style="background:#ffccff" | 1
|-
! תומר
| colspan="6" | ''טרם נכנס לבית'' || style="background:#FBF373" | יוסף,{{ש}}אלירז || style="background:#CEF5CB" | אלהשרה,{{ש}}בנימיןסער || גואל,{{ש}}אלירז || אלירז,{{ש}}גואל|| style="background:#FA8072" colspan="7" | ''הדחה''<br />(יום 70)|| style="background:#FA8072" | 1
|-
! שרה
| style="background:#FBF373"| ''משימה{{ש}}הושלמה''||style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' || פותנה,{{ש}}יוסף || יוסף,{{ש}}בנצי || יוסף,{{ש}}פותנה || style="background:#C0C0C0" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || איילה,{{ש}}סער || style="background:#CEF5CB" | מאיהתומר,{{ש}}ענתתמרה || עדנה,{{ש}}אלירז || style="background:#FA8072" colspan="8" | ''הדחה''<br />(יום 63)|| style="background:#FA8072" | 4
|-
! דנה
| colspan="6" | ''טרם נכנסה לבית'' || style="background:#FBF373" | שרה,{{ש}}אלין || style="background:#CEF5CB" | תומרהילה,{{ש}}הילהתומר || style="background:#FA8072" colspan="9" | ''הדחה''<br />(יום 56)|| style="background:#FA8072" | 1
|-
! תמרה
| colspan="6" | ''טרם נכנסה לבית'' || style="background:#FBF373" | פותנה,{{ש}}איילה || style="background:#CEF5CB" | מלכהשרה,{{ש}}עדןתומר || style="background:#FA8072" colspan="9" | ''הדחה''<br />(יום 56)|| style="background:#FA8072" | 1
|-
! יוסף
| style="background:#C0C0C0"| ''ללא {{ש}} הדחה''||style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' || בנצי,{{ש}}שרה || בנצי,{{ש}}גלארז || שרה,{{ש}}פותנה || style="background:#C0C0C0" | ''ללא{{ש}}הדחה'' || אלין,{{ש}}פותנה || style="background:#FA8072" colspan="10" | ''הדחה''<br />(יום 49)|| style="background:#FA8072" | 5
|-
! סתיו
|-
! אביב
| style="background:#FBF373"| ''משימה{{ש}}הושלמה''|| style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה''|| אליןג'י,{{ש}}ג'יאלין || אלין,{{ש}}אולגהאלירז ||style="background:#FA8072" colspan="13" | ''הדחה''<br />(יום 31)|| style="background:#FA8072" | 2
|-
! ג'י