אלזאר אביי דה פראן – הבדלי גרסאות

<div class="mw-content-ltr">
* Caillol H., 1911. Notice Biographique sur Elzéar Abeille de Perrin - [http://www.biodiversitylibrary.org/item/96849 Ann. Soc. Ent. Fr. 80: 492-502]
* Gouillard J., 1991. Biography in [http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/eng/france1.htm Histoire des Entomologistesentomologistes francaisfrançais 1750-1950 p.50-51.]
</div>
 
40

עריכות