הבדלים בין גרסאות בדף "איסור סירוס"

נוספו 1,592 בתים ,  לפני 3 שנים
 
== סירוס אשה ==
ב[[תוספתא]] מובאת מחלוקת בין [[תנא קמא]] ל[[רבי יהודה]] (שפוסקים הלכה כמותו):
{{להשלים}}
{{ציטוט|תוכן=המסרס את האדם ואת הבהמה ואת החיה ואת העוף, בין גדולים בין קטנים, בין זכרים ובין נקבות – הרי זה חייב ([[מלקות (הלכה)|מלקות]]).
רבי יהודה אומר: מסרס את הזכרים – חייב, ואת הנקבות – פטור (מהתורה, אבל אסור מדרבנן)|מקור=[[תוספתא]], מכות, ד, ד}}
 
לדעת רוב הפוסקים{{הערה|החיד"א בברכי יוסף, אבהע"ז ה, ס"ק יד; אגרות משה אבהע"ז חלק ד סי' לד בדעת המגיד משנה על הרמב"ם שם, ובדעת פירוש ר' הלל על הספרא, [[רע"ב]] (הובא בשו"ת [[יביע אומר]] חלק ח, אבהע"ז סי' יד אות ו.}}, וכך פסק הרמב"ם והובא בשולחן ערוך, איסור סירוס נקבה הוא מדרבנן, אך לדעת [[הגר"א]] אמנם אין איסור לאו בסירוס, אך המסרס אשה עובר בעשה מן התורה.
 
לדברי ה[[מגיד משנה]] [[כריתת רחם]] או הרס רירית הרחם מוגדרות כסירוס אישה בידיים, אסורות מן התורה באיסור לאו לדעת תנא קמא, ואסורות מדרבנן לדעת רבי יהודה, שכאמור פוסקים כמותו. לעומת זאת לדברי הגר"א בנושא פעולות אלו, הלכה כתנא קמא, כלומר אסור מן התורה.
 
== הערות שוליים ==