פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 4 בתים ,  לפני 3 שנים
לדעת רוב הפוסקים{{הערה|החיד"א בברכי יוסף, אבהע"ז ה, ס"ק יד; אגרות משה אבהע"ז חלק ד סי' לד בדעת המגיד משנה על הרמב"ם שם, ובדעת פירוש ר' הלל על הספרא, [[רע"ב]] (הובא בשו"ת [[יביע אומר]] חלק ח, אבהע"ז סי' יד אות ו.}}, וכך פסק הרמב"ם והובא בשולחן ערוך, איסור סירוס נקבה הוא מדרבנן, אך לדעת [[הגר"א]] אמנם אין איסור לאו בסירוס, אך המסרס אשה עובר בעשה מן התורה.
 
לדברי ה[[מגיד משנה]] [[כריתת רחם]] או הרס [[רירית הרחם]] מוגדרות כסירוס אישה בידיים, אסורות מן התורה באיסור לאו לדעת תנא קמא, ואסורות מדרבנן לדעת רבי יהודה, שכאמור פוסקים כמותו. לעומת זאת לדברי הגר"א בנושא פעולות אלו, הלכה כתנא קמא, כלומר אסור מן התורה.
 
== הערות שוליים ==