היפותזת ספיר-וורף – הבדלי גרסאות

 
==גרסאות חזקות וחלשות של ההיפותזה==
טענה אפשרית כנגד גרסה חזקה של רעיון זה, הגורסת כי '''כל''' מחשבה מעוצבת על ידי השפה, ניתן למצוא בניסיון האישי: לאנשים קשה פעמים רבות להביע עצמם בשל מגבלות בשפה, ולפעמים מרגישים כי השפה אינה מתאימה או מספיקה למה שהם רוצים לומר. ייתכן גם כי יכתבו או יאמרו משהו, אך ירגישו כי "זה אינו בדיוק מה שרציתי לומר", או אינם יכולים למצוא דרך טובה להסביר דבר מה שהם מבינים לאדם אחר. אם כן, ברור כי מה שיחשבו אינו מנוסח במילים, וכי אפשר להבין את המחשבה אף ללא ניסוח. בנוסף ישנן תוצאות המצביעות על כך שיכולת ההבחנה של אנשים בין [[צבע|צבעים]] דומים מושפעת על ידי גורמים ביולוגיים, ולא על ידי שמות הצבעים בשפתם.{{הערה|From Brightness to Hue: An Explanatory Model of Color-Category Evolution [and Comments and Reply] http://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/204049}}
 
גם הקוטב השני, ששפה אינה משפיעה על המחשבה כלל, נראה מופרך. לדוגמה, הוכח כי יכולת ההבחנה של אנשים בין [[צבע|צבעים]] דומים מושפעת על ידי שמות הצבעים בשפתם. מחקר אחר הראה כי ילדים [[חירשות|חירשים]] להורים שומעים לפעמים נכשלים במשימות קוגניטיביות שאינן קשורות לשמיעה, בעוד שילדים חירשים להורים חירשים מצליחים בהן, מפני שההורים השומעים הם פחות רהוטים ב[[שפת הסימנים]] מההורים החירשים.
 
==דטרמיניזם לשוני==