הבדלים בין גרסאות בדף "גט על תנאי"

נוסף בית אחד ,  לפני 4 שנים
סקריפט החלפות (על ידי, גויס)
(סקריפט החלפות (על ידי, גויס))
 
===מקור הנוהג{{הערה|שם=ארוכה}}===
 
מקובל לשייך את הנוהג לתקופת דוד המלך. אחת הפרשנויות ב[[תלמוד]] ל[[מעשה דוד ובת שבע]] אומרת שדוד לא חטא בלקיחת אשת איש כיוון שחיילי [[דוד המלך]] נהגו לתת גט לנשותיהם טרם צאתם לקרב: "דאמר רבי [[שמואל בר נחמני]] אמר [[רבי יונתן]]: כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו" (בבלי, [[מסכת שבת]], דף נ"ו, עמוד א). 
 
עיון בגמרא מראה כי הנוהג התחיל כבר קודם לכן, בתקופת [[שאול המלך]].
זאת למדה הגמרא מהפסוק: "ואת אחיך תפקוד לשלום ואת ערובתם תקח" (שמואל א', י"ז, י"ח), בו צווה דוד על ידי אביו ישי ללכת לבקר את אחיו המגוייסיםהמגויסים לצבא שאול המלך ללחימה בפלשתים. דרשו [[חז"ל]] על פסוק זה: "מאי ערובתם? תני רב יוסף: דברים המעורבים בינו לבינה" (בבלי, [[מסכת שבת]], דף נ"ו, עמוד א). ביאר שם רש"י: (ד"ה דברים) "היינו קדושין - תקח - תבטל על ידי גט שתביא להם מן המלחמה". כלומר, דוד נדרש להביא מאחיו הלוחמים גיטין לנשותיהם. מכאן, שהנוהג התחיל כבר קודם לתקופת מלוכת המלך דוד: לפחות בתקופת שאול המלך- אם לא קודם לכן.
 
לפי [[יעקב בן אשר|בעל הטורים]], הנוהג הונהג אף קודם לכן- ע"יעל ידי משה רבינו, אך במתכונת אחרת- שנועדה להתמודד עם הצורך ב"[[ייבום]]" ו"[[חליצה]]" במידהאם והחיילהחייל הנופל היה נשוי אך ללא ילדים. תקנתו של דוד, כאמור- הופנתה לכל חייל ולא רק למי שאין לו ילדים- במטרה למנוע עגינות.
 
===השימוש ב"גט על תנאי"===
 
ב[[ישראל]] הועלתה הצעה לפיה כל חייל קרבי נשוי יפקיד בידי הרבנות גט על תנאי, והרבנות תפעיל גט זה אך ורק אם החייל הפך לנעדר והותיר את אשתו עגונה.
הצעה זו נדחתה ע"יעל ידי הרב [[שלמה גורן]] הן בשל חששות הלכתיים ל"[[גט מעושה]]" אך בעיקר עקב החשש מהשפעתה השלילית על מורל החיילים{{הערה|שם, בנספח: "גיטי מלחמה בין הרב הרצוג לרב גורן"
מאת ד"ר עמיחי רדזינר (תשס"ז)}}.
כפי שנימק הרב גורן: "בהתחשב עם כל הקשיים ההלכתיים והמעשיים הכרוכים בהיתר זה, ונוכח התנגדות המפקדים לעצם הפניה לחייל לפני צאתו לקרב על מנת להחתימו על טופס המזכיר לו באופן מוחשי ביותר את מאורעות המלחמה, ואשר עלול להביא לידי הרס המשפחה, הגורם לירידת המורל של החיילים, הגענו למסקנה שאין פתרון זה הולם תנאי הלחימה והחיים שלנו כיום" {{הערה|הרב שלמה גורן, שו"ת משיב מלחמה, עמ' יד}} .