הבדלים בין גרסאות בדף "שניים מקרא ואחד תרגום"

==דיני הקריאה==
===עטרות ודיבון===
במקור הדין בגמרא נאמר: "לעולם ישלים אדם פרשויותיו... '''ואפילו עטרות ודיבון'''". עטרות ודיבון הן המילים הפותחות של פסוק בפרשת מטות, שכולו שמות מקומות{{הערה|{{תנ"ך|במדבר|לב|ג}}}}. ישנם פרשנויות שונות לגבי הבנת ההדגשה המצוינת במילים 'עטרות ודיבון'. [[רש"י]]{{הערה|{{בבלי|ברכות|ח|ב}} דיבור המתחיל "ואפי' עטרות ודיבון".}} מפרש כי במקומות שאין בהם תרגום, כגון בשמות מקומות ואנשים, יש לחזור פעם שלישית, ועל כן במקרים אלו יש לקרוא את המקרא פעם שלישית{{הערה|1=כשיטת רש"י נראה גם בדברי [[הרמב"ם]] שכותב "ופסוק שאין בו תרגום קוראהו שלש פעמים" (הלכות תפילה פרק יג הלכה כה).}}. פירוש אחר מבאר שכוונת ההדגשה היא שיש לקרוא את התרגום גם במקומות שאין הבדל משמעותי בין המקרא לתרגום, כגון בשמות אנשים ומקומות{{מקור}}. וה[[תוספות]]{{הערה|{{בבלי|ברכות|ח|ב}} דיבור המתחיל "ואפילו".}} פירשו שהכוונה היא שבפסוקים שאין בהם [[תרגום אונקלוס]], יקרא [[תרגום ירושלמי]].
 
===דרך הקריאה===