פתיחת התפריט הראשי

שינויים

* מטריצה nxn מעל שדה <math>\mathbb{F}</math> היא אוניטרית [[אם ורק אם]] עמודותיה הן [[בסיס אורתונורמלי]] של <math>\mathbb{F}^n</math> ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית בו.
* [[ערך מוחלט|הערך המוחלט]] של כל [[ערך עצמי|הערכים העצמיים]] של מטריצה אוניטרית הוא [[1 (מספר)|1]].
* כל ערכיה העצמיים של מטריצה אוניטרית נמצאים על מעגל היחידה של המישור המרוכב.
 
==חבורת המטריצות האוניטריות==
משתמש אלמוני