הבדלים בין גרסאות בדף "ישראל עולה כיתה"

מ (←‏עיקרי התכנית: הגהה, ניסוח)
תגית: גרשיים שגויים
{{הבהרת חשיבות עם זמן|זמן=21.06.2016}}
'''התכנית ללמידה משמעותית "ישראל עולה כיתה"''' היאאו רפורמה'''התכנית חינוכיתללמידה ופרופסיונאליתמשמעותית''' שנועדההיא לכלרפורמה מגזרישל החברה החל מ[[גן ילדים|גןמשרד הילדיםהחינוך]], בחינוך היסודי, בחטיבות הביניים והתיכונים בישראל. מטרת התכניתשמטרתה ליצור לומדלומדים סקרןסקרנים, היודעהיודעים להשיג ידע, ולעשותלעשות בו שימוש, ואשר יש לו גם כישוריםובעלי להתנהלכישורי בצוותצוות.
 
התכנית הוצגה לראשונה ב-[[5 בספטמבר]] [[2014|2014,]] בתקופת כהונתו של [[שי פירון]] כ[[משרד החינוך|שר החינוך]]. הרפורמה והחלההיא להיותנועדה מיושמתלכל בהדרגהמגזרי החברה החל מ[[גן ילדים|גן הילדים]], בחינוך היסודי, בחטיבות הביניים והתיכונים בישראל כמו גם למורים. הרפורמה מיושמת בהדרגה משנת הלימודים [[ה'תשע"ה|תשע"ה]]{{הערה|[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2014-7-4-9-1-47.htm חוזר מנכ''ל תשעד/7(ד), כ"א באדר ב' התשע"ד, 23 במרץ 2014]}}. למרות החלפת השריםוממשיכה עםגם הקמתתחת [[הממשלה ה-34]] התוכנית מופעלת.{{הערה|[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2016-9-2-3-1-54.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך ממאי 2016]}}.
 
==עיקרי התכנית==