הבדלים בין גרסאות בדף "מועצת התלמידים והנוער הארצית"

מועצות התלמידים [[בית ספר|בבתי הספר]], שנציגיהן נבחרים על ידי התלמידים, בוחרות נציגים מטעמן למועצות נוער רשותיות. מועצות אלו הן לעתים עירוניות ולעתים אזוריות ומאגדות בתוכן מספר [[ישוב|ישובים]]. במועצות הרשותיות מיוצגים גם גופים נוספים שבהם פועלות קבוצות התנדבות נוער, כגון מרכזי נוער, [[תנועת נוער|תנועות נוער]] וארגוני נוער. המועצות הרשותיות פועלות בשיתוף פעולה עם [[עירייה|העיריות]] וה[[רשות מקומית|רשויות המקומיות]] והן מקדמות פרויקטים למען הנוער והקהילה בתחומן.
 
מועצות הנוער הרשותיות בוחרות נציגים מטעמן למועצות התלמידים והנוער המחוזיות. שש מן המועצות המחוזיות הן על־פי חלוקה [[גאוגרפיה|גאוגרפית]] (מחוז [[ירושלים]], מחוז [[תל אביב]], מחוז [[חיפה]], מחוז צפון, מחוז דרום ומחוז מרכז) ושתי המועצות המחוזיות הנוספות הן המועצה של [[המגזר הערבי]] והמועצהולמועצה של המגזר [[בתי ספר חקלאיים בישראל|ההתיישבותי]] (כפרי) שיישוביהן מפוזרים באזורים גאוגרפיים שונים. הנציגים מן הרשויות נבחרים למועצות המחוזית על־פי מפתח נציגות, בהתאם לגודל היישוב. ביישובים שבהם לא קיימת מועצה רשותית, נבחר נציג ישירות מבית הספר למועצה המחוזית. תפקידן של המועצות המחוזיות הוא לסייע בפעילותן של המועצות הרשותיות, להקים מועצות חדשות ביישובים שבהם לא קיימת מועצה רשותית, ולייצג את בני הנוער של המחוז [[משרד החינוך|במשרד החינוך]] ומול [[תקשורת|כלי התקשורת]]. כל מועצה מחוזית בוחרת נציגים מטעמה למועצת התלמידים והנוער הארצית על־פי מפתח נציגויות הנקבע על־פי גודל המחוז.
 
מועצת התלמידים והנוער הארצית וכן שאר המועצות בגלגל והוועידה הארצית פועלות תחת [[משרד החינוך]]. במינהל חברה ונוער של משרד החינוך הוקמה היחידה למועצות תלמידים ונוער שתפקידה לכוון ולסייע לפעילות המועצה, בין היתר בהקצאת כוח אדם ומשאבים מתאימים ובהכשרת מנחי ומלווי מועצות.
7

עריכות