הבדלים בין גרסאות בדף "תולדות מלחמת העצמאות (ספר)"

אין תקציר עריכה
(חלק קטן מנושא הפסקה הוא אמינות הספר. נראה לי מתאים יותר ותואם את מבנה הערכים הנפוץ לשים אותה בסוף.)
מפרספקטיבה זו עובר מילשטיין על התקופה שקדמה להקמת המדינה וסוקר את האירועים אשר הובילו להקמתה או פגעו במימוש הרעיון. כדוגמא לכך מציג מילשטיין את הדיונים [[לונדון|בלונדון]] בין הממשל המנדטורי ונציגי [[הסוכנות היהודית]] בארץ ישראל שהיו ממנהיגי היישוב, עבור לעמדת [[מדינות ערב]], וכן את הרקע של ערביי ארץ ישראל ואת המעורבות של מדינות ערב השכנות בתקופה שקדמה להקמת המדינה. בהתאם מציג הסופר את מסקנתו כי הנהגתו של המופתי מסייעת לתהליך הקמת המדינה, שכן הוא גורם שלילי בהתארגות הישוב הערבי.
'''התארגנות פנים ישראלית:'''
מכאןמנקודה הואזו עובר להכנותהסופר לתיאור הכנותיו של [[דוד בן- גוריון]] להקמת [[צבא הגנהההגנה לישראל]] בארגון ובחימוש שיתאימו למלחמה הצפויה על הקמת המדינה. בה הוא מציג את מהות היחסים עם ארגוני המחתרת:המחתרות [[אצ"ל]] ו[[לח"י|ולח"י]]., בה הוא מספרמציג עלאת פעילות השירותיםהשרותים החשאיים שהיו מרושתים היטב בממשל הבריטי ואצל ערביי ארץ ישראל., למעשהובכך הנהלת היישוב קיבלהמקבלת מראש את רוב המידע שהיה דרוש לה. לדוד בן-גוריון היה מאבק עם ראשי ההגנה ועם ראשי מפלגות הפועלים על דמותו של הצבא. הוא ניסה להוביל את הצבא מ[[מיליציה]] לצבא. לשם כך העדיף בפיקוד את יוצאי [[הצבא הבריטי]] בעלי הניסיון מ[[מלחמת העולם השנייה]].
כמו כן מתאר מילשטיין את המאבק לעיצוב דמותו של הצבא הישראלי שהתנהל בין דוד בן-גוריון עם ראשי ההגנה ועם ראשי מפלגות. לטענתו ניסה בן גוריון להוביל את הצבא [[מיליציה|ממיליציה]] [[צבא|לצבא סדיר]]. לאור כך העדיף בן גוריון בפיקוד את יוצאי [[הצבא הבריטי]] בעלי הניסיון [[מלחמת העולם השנייה|ממלחמת העולם השנייה]].
 
כרך זה מסתיים בנושא "חלקות העוגה הלאומית", עד כמה ראשי היישוב היו מוכנים להקציב אמצעים על מנת לממן את ההכנות למלחמה הלא-נמנעת. הפרקים האחרונים דנים ביחס המעצמות הגדולות:החזקות [[ארצות הברית]] ו[[ברית המועצות]] להקמת מדינת ישראל. וכךובכך מגיעמתאר את יום ההצבעה על החלטת האו"ם ב-[[כ"ט בנובמבר|ב-29 בנובמבר]] [[1947]], ומעטוכן בריפרוףעיסוק הואמועט עוסקבסוגיית "במחירםמחירם של חסידי אומות העולם" אשר תמכו בהחלטת האו"ם על הקמת מדינת ישראל.
 
==כרך שני: החודש הראשון==