הבדלים בין גרסאות בדף "פירוש האבן עזרא"

מ
הדרך הראשונה היא אמירה כי האבן עזרא מכוון לכך שבמקומות רבים נוספו לתורה פסוקים מאוחרים. הטוענים לשיטה זו נעים על מנעד רחב של דעות, מהדעה כי לדעת האבן עזרא הוספו לתורה שלושים ושלשה קטעים מאוחרים ועד הדעה הטוענת כי האבן עזרא סובר כי התורה כולה נכתבה מאוחר יותר.
 
הדעה הראשונה (מבחינה כרונולוגית) ההולכת בשיטה זו טוענת כי הוספו שלושים ושלשה קטעים בתורה לאחר חתימת התורה בידי משה. דעה זו מבוססת בעיקר על פירוש האבן עזרא ב[[S:ויקרא טז ח|ויקרא טז ח]], ד"ה "עזאזל": {{ציטוטון|...ואם יכולת להבין הסוד שהוא אחר מלת עזאזל, תדע סודו וסוד שמו, כי יש לו חברים במקרא. ואני אגלה לך קצת הסוד ברמז - בהיותך בן שלשים ושלש תדענו.}}על פסוק זה אומרים הפרשנים המחזיקים בדעה זו כי האבן עזרא התכוון לכך שמילת עזאזל לא נכתבה על ידי משה, אלא מאוחר יותר, ומספר הפעמים שדבר זה חוזר במקרא הוא שלושים ושלש{{הערה|דעה זו מופיעה לראשונה אצל רבי [[יהודה משקוני]], בפירושו ל"והכנעני אז בארץ" ({{תנ"ך|בראשית|יב|ו|קצר=כן}}), המביא אותה בשם ר' [[משה אבן תיבון]], ר' [[ישעיה מטרני]] ור' [[אליהו משארש]], אשר פירושם על האבן עזרא לא שרד.}}{{הערה|פירוש נוסף וידוע לסוד זה, המובא על ידי ה[[רמב"ן]], מדבר על כך שיש לספור שלושים ושלוש פסוקים מאותו פסוק וכך הוא מגיע לזבחיםלפסוק הניתניםהאוסר לעיריםעל הקרבת זבחים לשעירים. הםהוא טועניםטוען שכוונת האבן עזרא במוםבסוד זה הייתה שקורבן העזאזל ניתן לשעירים ולא לה'.}}. השאלה מהם הפסוקים המאוחרים נתונה לוויכוח בתוך ההולכים בדרך זו, כמו כן השאלה האם מדובר רק על פסוקים שלמים או שמא נמנים גם חלקי פסוקים במניין הפעמים הנוספים לתורה. מרבית הולכי הדרך הזו נעים בין שלושה עשר פסוקים שהוספו לתורה, עם חלקי פסוקים המשלימים את התוספות לשלושים ושלוש{{הערה|ר' ישעיה מטרני}} ועד הטענה כי שלושים ושלשה פסוקים שלמים הוספו לתורה{{הערה|ר' אליהו משארש}}.
 
את דרך זו הקצין [[ברוך שפינוזה]], שאמנם לא כתב פירוש מסודר לפירוש ראב"ע על התורה, אך התייחס ספציפית לסוד זה. הוא טען {{הערה|שפינוזה ב', "[[מאמר תיאולוגי מדיני]]" עמודים 95-96}}שלפי האבן עזרא התורה כולה נכתבה לאחר ימי [[משה]]. את דבריו הוא מצמיד למילים של האבן עזרא על ידי הטענה כי המילים "השנים עשר" מכוונים למזבח, שנבנה על ידי יהושע, היקפו היה שנים עשר אבנים ועליו נכתבה כל התורה{{הערה|הסיפור מופיע ב{{תנ"ך|יהושע|ח|לב}}}}. אם את כל התורה היה ניתן לכתוב על שנים עשר אבנים, כותב שפינוזה, מכאן שהיקף ספר התורה המקורי היה קטן משמעותית ורובו נכתב לאחר ימים אלו. אמנם, בהמשך מביא שפינוזה שתי אפשרויות חלופיות להבנת הסוד אשר טוענות כי הסוד הרבה יותר מצומצם והוא מדבר על חלקים מסוימים בלבד. דרך זו הותקפה על ידי מספר חוקרים שטענו כי שפינוזה תולה את ביקורתו על התנ"ך באבן עזרא {{הערה|לדוגמא [[שד"ל]] בפירושו לתורה}} ומרבית החוקרים כיום מסכימים כי סודו של האבן עזרא היה מצומצם משמעותית.